IKKE FLERE PLADSER I 2020

Skriv dig op nederst på siden og få besked, når tilmelding åbner til HR Chef Klub 2021


Mange og store krav til dig som HR Chef

 

Det kan være udfordrende at være HR Chef, og man kan føle sig lidt alene eller presset fra flere fronter samtidig. Jeg ved det, for jeg har prøvet det selv som HR-ansvarlig i markante virksomheder med markante ledere.

Som HR-leder skal du med stort overblik og overskud kunne spille på virksomhedens forskellige baner:

 • Du skal sikre den rigtige retning for og tolkning af HR i virksomheden - i alle situationer...
 • Øverste ledelse stiller krav om en strategisk HR-indsats, der bidrager til forretningens fremdrift og forretningsmæssige resultater.
 • Du skal fremstå stærk og målrettet både opad og nedad, og måske også i forhold til sidestillede kollegaer.
 • Du skal på én gang være partner til og med ledelsen.
 • Du skal agere som holdspiller, der både giver kvalificeret modspil og spiller ind, klogt og proaktivt.
 • Og til tider skal du være spilfordeler.

Som HR-leder kommer mange til dig med problemstillinger og udfordringer, de bøvler med og skal have løst. Sådan skal det jo være.

Men hvor går du lige hen, hvis du har noget, du bøvler med?

Hvor kan (eller tør) du vise svaghed?

Hvor kan du bede om hjælp?

Du kan få hjælp og sparring hos mig & medlemmerne af HR Chef Klubben

Brug dit medlemskab af HR Chef Klubben i 2020 som din backing group, inspirationskilde og gør-det-selv forløb, der er med til at gøre dig endnu stærkere i din rolle som HR-leder på de områder, der er relevant for netop din situation.

I forløbet sammen med HR Chef Klubben kan du fx arbejde med:

 • Dine ambitioner som HR-leder.
 • Dine største udfordringer i rollen som HR-leder.
 • Dine næste vigtige udviklingsmål i HR-rollen, og hvordan du vil nå dem.
 • Udvikling af et stærkere HR-team.
 • Udvikling af HR-strategi og HR-planer inkl. implementering og forankring.

Jeg hepper på dig og de andre medlemmer af HR Chef Klubben gennem hele 2020.

Som din sparringspartner og inspirator sørger jeg for, at du holder fokus og får den opmærksomhed, du har brug for til at lykkes med det, du gerne vil som HR-leder.


 

AKTIVITETER TIL SPARRING & LÆRING I HR CHEF KLUBBEN

 • Individuel strategisession om dit HR-fokus for 2020

  Vi mødes til 3½ timers intensiv og målrettet sparring om dine HR-planer for 2020 med løsningsforslag til konkrete udfordringer, beslutninger og muligheder, du står alene med som HR-leder.

 • Individuelle sparringssessioner, når du har mest har brug for det

  Du får 4 sparringssessioner med Gitte Mandrup med specifik rådgivning og indspark til netop dine udfordringer og ambitioner for dig selv og dit HR-hold.

 • Mødedage med temaworkshop og netværk

  Medlemmerne af HR Chef Klubben mødes to gange om året med faglige temaer og for at give og modtage inspiration og udveksle erfaringer. Møderne faciliteres af Gitte Mandrup.

 • Faciliteret videndelingsforum med løbende sparring og faglig inspiration

  Eksklusiv gruppe for HR Klubben til løbende erfaringsudveksling. Live klubmøderne forstærker online fællesskabet, som faciliteres af Gitte Mandrup

 • HR Chefens værktøjskasse og udviklingsforløb

  Det fælles faglige omdrejningspunkt for medlemmerne af HR Chef klubben er HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse med redskaber til at sikre en stærk og resultatskabende HR funktion - et udviklingsforløb om HR-lederskab, HR strategi & udvikling af en strategisk og forretningsunderstøttende HR afdeling.

 • 4 populære HR-bøger af Dave Ulrich og Gitte Mandrup

  Du får en HR-bogpakke med følgende tre bøger af Dave Ulrich: HR Transformation, HR Udefra og Ind, The Leadership Capital Index + min seneste bog: Formlen for Forretningsdrevet HR

 • BONUS WORKSHOP med Klaus Lund

  På ½ dags workshop vil Klaus Lund inspirere og udfordre HR Chef Klubbens medlemmer til at tage ansvar og ejerskab for at udvikle og vedligeholde en værdiskabende og kundeorienteret kultur i virksomheden.

HR Chefer har typisk en eller flere af disse udfordringer

Kan du mon genkende (noget af) dette?

 

 • Dit HR-team leverer ikke det, du ønsker eller det, som forretningen har brug for.
 • Du vil gerne positionere HR-funktionen som en resultatskabende forretningspartner med ny retning for virksomhedens HR-indsats – men du er i tvivl om hvordan?
 • Du bliver presset af virksomhedens øverste ledelse til arbejde mere strategisk med HR og bidrage mere synligt til forretningen.
 • Du skal udarbejde en ny HR-strategi, men mangler greb til at gøre den forretningsunderstøttende.
 • Du bøvler med at sikre topledelsens- og forretningens buy-in til det, du gerne vil med HR-funktionen og med virksomhedens HR-fokus.
 • Du overvejer at implementere – eller retænke – en HR Business Partner model.
 • Du bliver udfordret på dit HR-lederskab; af topledelsen, af dit team, af meningsdannere i organisationen.
 • Du har mulighed for at tage dig selv og HR til det næste niveau i virksomheden, men du har brug for indspark til at gøre det, der er rigtig for dig, for virksomheden og for HR.

Selvom jeg ikke kender dig endnu, kender jeg med næsten 100% sikkerhed til de udfordringer eller til det, du gerne vil opnå i din rolle som HR Chef og leder for dit HR-hold.

(Også selvom du måske ikke lige kan genkende de typiske udfordringer, jeg har listet her.)

Jeg har nemlig gået vejen selv som HR-ansvarlig, og siden 2007 har jeg fulgtes med mange HR Chefer i tæt parløb som rådgiver og sparringspartner.

Som medlem af HR Chef Klubben følges vi ad i et fleksibelt sparringsforløb som supplement til online og live netværk med de andre HR-ledere i klubben.

HR Chef Klubben er altså ikke et traditionelt HR Chef netværk, hvor medlemmerne blot er i kontakt med en mødeleder ved de fysiske møder.

Som medlem af HR Chef Klubben har du nemlig mig som din sparringspartner på sidelinjen, i baggrunden eller helt i front, når du har brug for det - gennem hele 2020.

HR Chef Netværk med personlig sparring

Min intention som din sparringspartner er at hjælpe dig til størst mulig succes som HR-leder 

Jeg ved, hvor udfordrende, og til tider hvor ensomt, det kan være i rollen som virksomhedens HR-ansvarlige. Selvfølgelig er det langt fra sådan hele tiden, men i mange udfordrende situationer står man ret alene som HR-leder.

Det gætter jeg på, at du også kender til?

Med mig som din personlige sparringspartner kan du dele dine overvejelser, ambitioner, tvivl, udfordringer og vilde idéer.

Jeg bringer mine egne læringspunkter, refleksioner og redskaber i spil, hvor det er relevant og kan inspirere og hjælpe dig med det, du gerne vil opnå og har brug for.

Med mig som din sparringspartner får du Forretningsdrevet HR rådgivning og sparring, som du (let) kan omsætte til handling for dig selv og dit team og dermed skabe nye resultater.

Med afsæt i dine udfordringer, ønsker og ambitioner finder vi sammen en god vej frem ved at bringe vores fælles erfaringer i spil til nye indsigter, så du og din virksomhed hurtigt mærker fremskridt og opnår nye resultater.

Jeg hjælper dig med at blive en Forretningsdrevet HR Chef, strategisk sparringspartner for ledelsen og en stærk HR-leder for dit HR-hold.

 • Gitte Hemmingsen, HR Director Europe, Siteimprove
  Mit coachingforløb med Gitte har haft en vigtig betydning for min udvikling i rollen som HR Director i Siteimprove. Hun forstår at zoome ind på det essentielle i sagens kerne og får mig både op i helikopteren og gir mig et nyt perspektiv, samtidig med at jeg altid går fra møderne med konkrete input jeg kan handle på. Et stort plus ved Gitte’s tilgang er at hun ikke kun har coachet mig, men også skubbet og udfordret og ikke mindst delt ud af gode råd fra hendes lange karriere inden for HR-området.
  Gitte Hemmingsen, HR Director Europe, Siteimprove

Sparring med stor fleksibilitet - når du har mest brug for det

Du vælger selv den frekvens for vores fire sparringssessioner á 1-1½ time, som passer dig og din situation i løbet af 2020.

Vi taler sammen via Skype, Facetime eller telefon.

Vi gør det, som passer bedst til dit behov og til det, du har brug for gennem hele 2020.

Din strategisession holdes i januar - eller før...

På din strategisession har vi en grundig snak om dine HR-planer for 2020. 

Hvis du ikke umiddelbart har en HR-plan for 2020, så hjælper jeg dig med at prioritere, hvad du skal have fokus på i det nye år.

I løbet af 3½ timers intensiv sparring kommer vi rundt om:

 • Virksomhedens planer og vigtigste/kritiske udfordringer
 • Udfordringernes betydning for HR’s support, leverancer og kapacitet
 • Roller, spil og drivkræfter i øverste ledelse
 • Dit lederskab og rolle ift ledelse, organisation og dit team
 • Pejlemærker & succeskriterier for HR og for dig som HR-leder
 • Hvad du gerne vil stå for og kendes for som HR-leder

På strategisessionen kommer vi med andre ord godt rundt om det, der har betydning for det, du gerne vil opnå eller undgå som HR-leder.

Din strategisession skal holdes inden den første mødedag i HR Chef Klubben; altså senest i løbet af januar.

Min erfaring er dog, at nogle af HR Chef Klubbens medlemmer gerne vil bruge strategisessionen til at skabe overblik over HR-planer for det kommende år ved at mødes i november eller december.

Hvis du også ønsker at holde din strategisession i 2019, så aftaler vi blot et tidspunkt, så snart jeg har modtaget din tilmelding til HR Chef Klub 2020.

Det er vigtigt, at vi får en fælles kalibrering på, hvad du har brug for og gerne vil opnå, så jeg ved, hvordan jeg bedst kan støtte og udfordre dig som din sparringspartner - og måske som din livline i kritiske situationer.

Du kan bruge mig som din livline og personlige makker gennem hele 2020

Måske har du brug for at trække på mig, når

 • det spidser til
 • du møder særlige udfordringer
 • du skal præsentere vigtige projekter for direktion eller bestyrelse
 • du står alene og føler dig presset
 • du har ambitioner, men ikke bliver hørt
 • du skal gribe muligheder
 • du skal foretage bevidste valg

Du får også adgang til HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse

HR Chefens værktøjskasse giver dig trin-for-trin processer til at håndtere nedenstående indsatsområder, med afsæt i en stærk positionering af HR som Forretningsdrevet HR funktion og udvikling af et kompetent HR-team.

Som HR Chef og HR-leder har du et vågent øje for, at du og dit HR team holder jer skarpe på retningen for virksomhedens samlede HR indsats, så I hele tiden udvikler jer for at kunne imødekomme de forretningsmæssige udfordringer på kort og lang sigt.

Det betyder, at du skal sikre

 • at HR-funktionen er på forkant med virksomhedens udvikling
 • at HR-leverancerne er pålidelige og i den nødvendige kvalitet
 • at den fulde HR-kapacitet foldes ud i HR-teamet, så HR bidrager og leverer optimalt
 • udvikling og fastholdelse af HR-talenter
 • at dit samspil med øverste ledelse og andre vigtige interessenter fungerer godt

 

.

 

Du får procesbeskrivelser og redskaber til at arbejde med:

Virksomhedens strategiske HR-indsats
Virksomhedens HR-funktion
 Forretningsdrevet HR udvikling af dit HR-hold
Dig i din rolle som HR Chef overfor virksomhedens ledelse og organisation
Dig i din rolle som leder for dit HR-team

 

Du kan også anvende materialet i HR Chef værktøjskassen som en drejebog til gennemføre et review på virksomhedens HR-funktion, HR’s rolle og HR’s samspil med forretningen.

 • Jeg været rundt omkring i dit univers, og jeg synes, at dit site et enkelt, overskueligt, anvendeligt og let tilgængeligt. Når man først er kommet ind, opdager man hurtigt, hvad og hvor meget du har at tilbyde. Egentlig er sitet jo en forlængelse, og en super god og værdiskabende forlængelse, af de services, som du leverer som konsulent, og det tror jeg både er en fordel og en udfordring. For det man gerne vil have er dig. Den faglige sparring, du kan tilbyde, dine skarpe betragtninger, coaching omkring faglige udfordringer etc. Men på dit site får man netop ”dig” – forstået på den måde, at man får adgang til dine råd som erfaren HR direktør, din sparring med erhvervsledere, din erfaring med og adgang til dit nationale og internationale netværk af HR faglighed.
  Udtalelse fra HR-leder, jeg samarbejdede med ifm udvikling af HR Business Partner team

HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse er spækket med inspiration og redskaber, der hjælper dig til at få:

 • Udvidet din forståelse af HR's rolle som forretningens partner

  Når vi taler om HR som forretningens partner, kommer vi ikke udenom, at selve jobrollen som HR Business Partner findes i mange forskellige variationer fra virksomhed til virksomhed – og at rollen er i stadig udvikling. Vi ser på typisk fordeling af fokus og roller for HR-konsulenter og HR Business Partnere, og vi kommer rundt om typiske faldgruber for HR med betydning HR chance for at få succes i samarbejdet med lederne i forretningen. Vi ser på udvikling af HR Business Partner rollen gennem tiden og på betydningen af at være strategisk og resultatskabende HR Business Partner.

 • Styrket din forretningsforståelse og evne til at koble HR og forretning

  Vi ser på, hvordan HR bliver skarp til at skabe en værdiskabende sammenhæng mellem de ydelser, tiltag, processer og programmer, som HR kommer med til forretningsenhederne. Du får en Forretningsdrevet HR værktøjskasse med redskaber til at forstå og arbejde med virksomhedens forretning, strategi og kritiske nøgletal. Du får inspiration til at udarbejde en business case for større projekter og til at præsentere dine projektforslag. Du får også forskellige spørgerammer til, hvordan du og dit HR-team stiller de rigtige spørgsmål i forretningen, og hvordan I bruger svarene klogt.

 • Nye indsigter til at opbygge et gensidigt makkerskab med top- og linjeledelse

  Vi ser på faktorer, der spiller ind, for at du og dit HR-hold kan have et effektivt og gensidigt samarbejde med såvel øverste ledelse som linjeledelse. Vi ser på integritet, og på vigtigheden af at trives i sin HR-rolle og i samspillet med virksomhedens ledere. Det handler blandt andet om modet til at holde fast i sig selv. Jeg giver dig hudløst ærlige læringspunkter på godt og på ondt i håb om, at du undgår at gå ud over dine egne grænser, som jeg har prøvet, da jeg var HR-ansvarlig. Vi ser på ideen om komplementær handlekraft mellem HR og forretningen, og hvordan du opnår eller fastholder en plads som ligeværdig spiller på ledelse-holdet. Du får redskaber til, hvordan du og dit team bruger kræfterne klogest, når I bidrager til lederne og til virksomheden.

 • Fokus på virksomhedens HR-indsatser og behov for organisatorisk performance

  Vi ser på HR-leverancer, HR-strategi, retning og rammer for HR-funktionen. Uanset, hvilke udfordringer, potentiale eller muligheder, vi vil arbejde med internt i HR, så skal virksomhedens nødvendige HR-indsats i organisationen altid være omdrejningspunktet for HR’s prioriteringer; dvs den Forretningsdrevet HR indsats, som skal sikre organisatorisk performance, der er nødvendig for virksomhedens drift og fremdrift. Vi kommer rundt om betydningen af virksomhedens HR- indsats som drift og administration af faste HR-processer og udarbejdelse af HR-strategi, eller nærmere strategi for organisationen.

 • Overblik over elementer i fundamentet for et effektivt og Forretningsdrevet HR team

  Vi sætter fokus på dit HR-team (som måske trænger til at blive opkvalificeret og spille bedre sammen). For HR’s interne kunder i organisation og linjeledelse er det i princippet ret ligegyldigt hvilke stillingsbetegnelser, HR har, og hvordan HR er organiseret. HR SKAL BARE VIRKE! For at de rette HR-løsninger bliver leveret af HR-professionelle med rette kompetencer – til tiden – gælder det om at bringe den samlede HR-kapacitet i spil bedst muligt. Vi ser på udvikling af HR-roller og HR-kompetencer – inklusiv nødvendige personlige kvaliteter – og vi ser på, hvordan dit HR-team bedst muligt spiller hinanden gode som et team (i stedet for at agere som en flok HR-individualister, der ikke bruger teamets samlede kapacitet optimalt).

 • Trin-for-trin drejebog til udviklingsproces for virksomhedens HR-funktion i sin helhed

  Vi starter med at se på business casen for udvikling af HR. Hvorfor er det nødvendigt at udvikle HR-funktionen, og hvilken effekt skal det have for virksomheden. Vi gennemgår en case for en virksomhed, der vil re-strukturere HR-afdelingen. Du får en udførlig drejebog for at arbejde med fælles mindset i HR og udvikling af virksomhedens HR-ambition med tilhørende funktionsbeskrivelse. Herefter ser vi på vigtigheden af ledelsen buy-in til udviklingen af HR. Vi ser også på behovet for nye kompetencer, træning, kvalificering, implementering og forankring for, at HR transformationsprocessen skal lykkes. Det hele følges op af overvejelser omkring kommunikation og positionering af HR.

 • Styrket din rolle som HR-leder og spiller sammen med øverste ledelse

  Du får indspark til kalibrering af dig selv i rollen som HR Chef med afsæt i kendetegn for en stærk og en for en svag HR Chef. Vi ser på din rolle som HR-leder, dvs dit HR-lederskab med en HR-faglig indfaldsvinkel og dit lederskab for dine medarbejdere. Hvorfor skulle dine medarbejdere have lyst til at have dig som ders (HR)leder? Vi ser også på din rolle som virksomhedens HR-ansvarlig og som spiller i øverste ledelse (uanset om du er med i toplederteamet eller ej). Hvad vil du stå for og kendes for som HR Chef?

 • Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH
  I mit nuværende job har jeg den spændende mulighed, at jeg kan opbygge mit HR-team og en HR indsats med den grundlæggende præmis, at HR skal skabe værdi for forretningen og understøtte forretningsstrategien. Samarbejdet med Gitte Mandrup som coach på sidelinjen skaber utrolig stor værdi i forhold til at holde fast i kernen af, hvad der er vigtigt i et forretningsmiljø, hvor man historisk har set HR som en personaleafdeling og dermed ubevidst, og bevidst, trækker HR i en anden retning. På trods af, at jeg er bosat i Hamburg, har vi effektivt haft sparringssessioner via Skype og et enkelt face2face møde. Gittes nye bog og online materiale rammer spot on på den udvikling, jeg har sat i gang, og sammen med sparringen danner det grundlag for workshops med HR teamet.
  Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH

Alt dette får du med EKSTRA


Ekstra 1

Du får også adgang til den populære HR-bog Perfekt Partnerskab som lydbog med supplerende materialer.

Lyt til bogens forord af tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater, Michael Christiansen.


Ekstra 2

Du får også adgang online kurset Grundlæggende Forretningsdrevet HR.

Hør hvordan min indflyvning til Forretningsdrevet HR Partnerskab startede i et laboratorium ved Novo Nordisk i 1985.


Ekstra 3

Du får også adgang til min nye bog Formlen for Forretningsdrevet HR som lydbog.

Lyt til en af bogens mange lærerige cases om en rigtig møgsag for HR og 4 fejl, du for alt i verden ikke må begå.

.
.
Lyt til Perfekt Partnerskab med Gitte Mandrup

.
.
.

.

Foruden alle EKSTRA's får du også to værdiskabende BONUSSER


BONUS 1

Du får Dave Ulrich's bog HR Udefra og Ind som eBog.

I bogen lærer du om HR helt udefra og ind med afsæt i virksomhedens eksterne kontekst og masser af eksempler på HR-processer med involvering af kunder og andre eksterne interessenter.

Foruden at lære om 6 vigtige HR-kompetencer, får du også trin-for-trin proces for gennemførsel af organisatorisk audit mm.


BONUS 2

Du får Dave Ulrich's bog The Leadership Capital Index som som eBog.

Efter min mening er dette den hidtil bedste bog, som Dave Ulrich har skrevet. Hvis du tager bogens indhold og pointer og spejler dem i virksomhedens HR-indsats, er du tæt på at levere Forretningsdrevet HR i sin ypperste form.

Jeg ville ønske, at ALLE HR-professionelle ville bringe bogens budskaber i spil i deres HR-arbejde.

.

.

 • Søren Juhl Rantorp, Director HR & Business Process Excellence om vores samarbejde i Postnord
  Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med Gittes Mandrup flere gange, og hver gang bliver jeg klogere på drive Forretningsdrevet HR, både på det personlige plan og det at flytte en hel HR-organisation i den rigtige retning. Det er ikke en let øvelse, men det giver bare så meget igen, når man først er kommet i gang. Gitte's HR Chef værktøjskasse giver stor værdi for dem, der gerne vil flytte sig selv og sin HR-organisation til at tænke forretning og kunder, så HR bliver en troværdig og værdiskabende funktion for hele virksomheden. Det er vigtigt at tage sig tiden til at arbejde med refleksionsspørgsmål og handlingsplaner, da det er her, din viden bliver samlet, og du kan eksekvere Forretningsdrevet HR – også for resten af din afdeling. God fornøjelse. Du vil ikke fortryde det –ej heller resten af din organisation.
  Søren Juhl Rantorp, Director HR & Business Process Excellence om vores samarbejde i Postnord

Brug HR Chef Klubben til at blive en Forretningsdrevet HR Chef, strategisk sparringspartner for ledelsen og en stærk HR-leder for dit HR-hold

Praktik for HR Chef Klubben

Tid & sted for møder i HR Chef Klubben

Foruden tid til at netværke og udveksle erfaringer på møderne i HR Chef Klubben, drøfter vi temaer som fx

 • Forretningsdrevet HR Roadmap for 2020
 • Rollen som strategisk sparringspartner til ledelsen
 • Forskellige dimensioner af dit HR-lederskab
 • Hvordan du sikrer udvikling af et Forretningsdrevet HR team

Du kan vælge at deltage på de to møder i HR Chef Klubben i København eller Kolding; begge dage kl. 9.30-15.30:

 • København: Møde 1, torsdag 30. januar + Møde 2, torsdag 10. september
 • Kolding: Møde 1, tirsdag 4. februar + Møde 2, onsdag 2. september

BONUS WORKSHOP

Workshop med Klaus Lund, om HR's rolle ved implementering og vedligeholdelse af en kundeorienteret kultur, holdes i København 26. maj kl. 13.00-16.00

Din strategisession

Din strategisession med 3½ timers sparring holdes i din virksomhed, eller hvor du foretrækker at mødes.

Strategisessionen skal holdes inden det første møde med resten af HR Chef Klubben, dvs vi at aftaler at mødes en dag i januar (eller november eller december, hvis du foretrækker det).

Dine 4 sparringssessioner

De fire sparringssessioner holdes via Skype, telefon eller facetime. Vi aftaler tidspunkt for sparring, efterhånden som behovet opstår.

Såfremt du selv glemmer at tage initiativ til sparring, tager jeg lige fat i dig, for at høre, hvordan det går med det, der er vigtigt for dig at opnå.

HR Chefens værktøjskasse

Du får online adgang til alle materialer i HR Chefens værktøjskasse ifm din tilmelding til HR Chef Klubben, eller senest 1. januar 2020 hvis du foretrækker at vente.

Læringsmaterialet består af online tekster, lydfiler, videoer, pdf-downloads og eBøger, som du får adgang til på en intuitiv læringsplatform.

Jeg guider løbende rundt i materialet, efterhånden som du får brug for de forskellige redskaber. Du kan også gennemgå alle moduler og materialer fra en ende af, hvis du hellere vil det.

Din online adgang til HR Chefens værktøjskasse i kombination med sparringssessionerne er en kraftfuld og effektiv måde at få nye indsigter og implementere de redskaber, du har brug for i din rolle som HR-leder.

HR Chef Klubbens videndelingsforum

Du får masser af opbakning og mulighed for erfaringsudveksling i det eksklusive online læringsfælleskab, hvor alle har samme Forretningsdrevet HR referenceramme.

Jeg fungerer som facilitator for online fællesskabet, hvor du kan stille spørgsmål og få sparring lige så tosset, du vil. Endvidere bidrager jeg løbende med relevant inspiration fra mig selv og HR-eksperter fra ind- og udland.

HR-bogpakke

Når vi mødes til working lunch, får du udleveret HR-bogpakken med tre bøger af Dave Ulrich og min seneste bog i hardcopy, som du også får som lydbog.

Mange er glade for kombinationen af at have Formlen for Forretningsdrevet HR som et opslagsbog og at kunne lytte til bogens, mens de er på farten. Måske passer denne kombination at lære på også godt til dig.

 • Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner
  Jeg har selv været i rollen som øverste HR-ansvarlig, hvor jeg har begået mine fejl og haft mine succeser. Som rådgiver og sparringspartner for HR Chefer har jeg masser af læringspunkter på godt og ondt, som jeg glæder mig til at dele med dig. Jeg vil gøre mig umage med at hjælpe dig til at opnå det, du ønsker som HR Chef. Siden 2007 har jeg gjort mit bedste for at være danske HR Chefer's foretrukne sparringspartner.
  Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner

HR Chef Klubben drives af mig, Gitte Mandrup.

Jeg brænder for at hjælpe danske HR-professionelle til at blive den resultatskabende samarbejdspartner, som virksomheden har brug for.

Jeg har over 30 års erhvervserfaring som linjeleder på Novo Nordisk, HR ansvarlig på Det Kongelige Teater og HR Direktør i TV2. I 2005 blev jeg udnævnt til Ridder af Dannebrog for min indsats med en omfattende udviklingsproces for organisationen på Det Kongelige Teater. Oprindeligt er jeg uddannet kemiingeniør og executive MBA.

Som Forretningsdrevet HR Rådgiver har jeg siden 2007 hjulpet 100-vis af HR-professionelle i private og offentlige virksomheder med at opnå den rette synlighed og arbejde strategisk og forretningsunderstøttende med virksomhedens HR-opgaver.

Jeg gør mig umage med at bidrage til danske HR professionelle på HRBLOG.DK Jeg er lige ud af posen, uden så mange dikkedarer. Du får med garanti en sparringspartner, der gavmildt deler ud af erfaringer på godt og ondt. Jeg tør godt at stå ved, at jeg er en moden dame med meninger. Og så gør jeg en dyd ud af at gøre det komplekse mere simpelt med en god portion sund fornuft.

Det er super vigtigt for mig, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af HR Chef Klubben. Derfor lover jeg dig så stor opmærksomhed gennem hele 2020, som du orker at modtage.

Tilmelding til HR Chef Klub 2020


Som medlem får du:

12 måneders medlemskab januar-december

1 strategisession med 3½ timers intensiv sparring på dine HR-planer for 2020 (værdi 5.500 kr + moms)

4 individuelle sparringssessioner med fokus på dine udfordringer og ambitioner (værdi 7.200 kr + moms)

2 klubmøder med faglig inspiration, erfaringsudveksling og drøftelser af udfordringer med årets gang i HR (værdi 8.000 kr + moms)

Adgang til HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse (værdi 12.700 kr + moms)

Netværk med max 12 medlemmer med tid til opmærksomhed på udfordringer hos alle

Ubegrænset inspiration og sparring i eksklusivt videndelingsforum med faglige indspark

4 populære HR bøger af Dave Ulrich og Gitte Mandrup (værdi 1.200 kr ex moms)


 

Du får medlemskab med hele molevitten i hele 2020 for en investering på 19.600 kr ex moms

(samlet værdi 34.600 kr ex moms)
 

Ja tak, giv mig besked, når der er nyt om HR Chef Klub 2021

Bare spørg løs, hvis du har spørgsmål

Synes du, at HR Chef Klubben lyder som noget for dig, men du har spørgsmål?

Tøv ikke med at ringe til mig på 6067 7007 eller skrive til mig,
så du kan få svar på det, du har brug for at vide mere om.

 

Jeg er interesseret, men jeg har lige nogle spørgsmål