Gratis HR Chef BOOT CAMP

Minikursus uden tilmelding

MODUL 5

Du skal udvise Strategisk HR Lederskab - hele tiden...

Dit Strategiske HR Lederskab forstærkes ved,

at du

 • kender og forstår virksomhedens mål & planer
 • har kendskab til kritiske projekter
 • har styr på en målrettet & prioriteret HR-indsats (HR Plan / HR Strategi)

Dit Strategiske HR lederskab skal være i spil hele tiden:

 • Dit samspil med ledergruppe og bestyrelse
 • 1:1 sparring med ledere i forretningsenhederne
 • Ledelse af dit HR-team
 • Daglig HR-drift
 • Løbende HR-udvikling, -projekter, – programmer, – processer

Om mig som din sparringspartner

Siden 2007 har jeg drevet Forretningsdrevet HR udviklingsprocesser, og jeg har gjort mig umage med at være danske HR Chefers foretrukne sparringspartner med fokus på strategisk og Forretningsdrevet HR.

Jeg hjælper HR Chefer med at positionere HR stærkt til at skabe fremdrift og resultater for virksomheden.

Jeg giver sparring til den ideelle Forretningsdrevet HR indsats med effektive basis HR-processer, nødvendige HR-udviklingstiltag og strategisk indspil, som sikrer, at ledere og medarbejdere har optimale betingelser for at præstere og levere forretningsmæssige resultater.

Jeg fungerer som HR Chefers livline, fortrolige sparringspartner og strategiske HR rådgiver ved at skabe et fristed til at teste vilde idéer og få kvalificeret indspark til konkrete udfordringer og ambitioner som HR-leder.

Min drivkraft for at arbejde med Forretningsdrevet HR udspringer fra min tid som linjeleder i Novo Nordisk insulinproduktion, hvor jeg gennem 17 år modtog HR-support med vekslende succes – inden jeg efterfølgende selv prøvede kræfter med rollen som HR-ansvarlig i markante virksomheder.

HR Cheferne siger

“Med sine få, men spot-on, spørgsmål krydret med høj grad af indlevelse og engagement, er det umuligt ikke at blive inspireret og opnå en værdi af professionel udvikling.

Gitte er en vanvittig dygtig business coach. At være i fold hos Gitte, uanset om ophavsstedet er HR eller ”bare” ledelse helt generelt, kan jeg kun varmt anbefale det.”

Heidi Bøtcher Sørensen, HR Chef, Zoologisk Have København

“Det giver en enorm tryghed at vide, at du er der. For en HR-chef skal jo være stærk for alle andre, men vi har også brug for nogen at læne os op ad.

Du er bare så god til at se lige igennem det hele, og stille de spørgsmål, der får en til at stoppe op og mærke efter. Det gjorde du for mig, og det var lige det skub, jeg skulle have…”

Bodil Agnete Christensen, Head of HR, K. W. Bruun & Co. A/S

“Jeg er dybt taknemmelig for din indsats og vil klart anbefale dig som ledercoach til enhver, der ønsker at styrke deres forretningsdrevne HR-praksis. Du er en ekspert i at bringe HR på banen på stærkeste vis og sikre, at vi er med til at skabe værdi for forretningen. Endnu engang tak for din uvurderlige støtte.”

Mette Wienberg, HR Manager, GLS Denmark

“Gitte både guidede og udfordrede mig til en afklaring i forhold til mine styrker og motivation for min fremtidige karrierevej, hun støttede mig med konkrete råd og værktøjer i jobsøgningsprocessen, og hun involverede sig ved at være opsøgende og nærværende i hele processen.

Jeg er ikke i tvivl om, at Gittes professionelle sparring har været medvirkende til, at jeg nu har underskrevet en ansættelseskontrakt med mit næste professionelle eventyr.”

Diana Plahter, HR Chef, Christensen Kjærulff

Få individuel sparring på det, du vil lykkes med som HR Chef – når du har brug for det

Min intention som din sparringspartner er at hjælpe dig til størst mulig succes som HR Chef.

Jeg ved hvor udfordrende, og til tider hvor ensomt, det kan være i rollen som virksomhedens HR-ansvarlig.

Med mig som din personlige sparringspartner kan du trygt dele dine overvejelser, ambitioner, tvivl, udfordringer og vilde idéer.

 

Alle HR Chefer har gavn af en ekstern sparringspartner

Med mig som din sparringspartner får du Forretningsdrevet HR rådgivning og sparring, som du (let) kan omsætte til handling for dig selv, og hvis du har et HR-hold, og dermed skabe nye resultater.

Med afsæt i dine udfordringer, ønsker og ambitioner finder vi sammen en god vej frem ved at bringe vores fælles erfaringer i spil til nye indsigter, så du og din virksomhed hurtigt mærker fremskridt og opnår nye resultater.

Jeg hjælper dig med at være en Forretningsdrevet HR Chef, strategisk sparringspartner for ledelsen og en stærk HR-leder for dit HR-hold.

Hvordan foregår sparringen?

Med mig som din sparringspartner får du et intensivt og fleksibelt sparringsforløb med  udvikling af resultatskabende Forretningsdrevet HR Lederskab, som er målrettet både dit og virksomhedens behov og succes.

Det betyder, at jeg er der for dig, når du har brug for det.

1. Stor fleksibilitet & tilgængelighed

Vi taler sammen i telefon. Det giver nemlig den største fleksibilitet for dig at få fat i mig, når du har brug for det.

Vi kan aftale tidspunkter for at ringe sammen frem i tiden.

Selvom vi har aftalt et tidspunkt ud i tiden, kan du altid skrive en sms, hvis du får brug for sparring i en vanskelige situation, eller hvis fx gerne vil stå knivskarpt til et vigtigt møde.

Måske sender du en powerpoint præsention til mig, som du gerne vil trykprøves på, inden du skal på ledermøde.

Det kan også være, at du har haft et træls møde eller sammenstød, som du har brug for at vende, hvad dit næste skridt er, eller hvordan du skal forholde dig.

Vi kan selvfølgelig holde et Teams-møde, hvis det giver mere mening i situationen.

Hvis jeg ikke har hørt fra dig et stykke tid, tager jeg selv fat i dig for en update.

Det vigtigste er, at du altid kan regne med, at jeg er lige her for dig.

2. Forretningsdrevet HR Chef værktøjskasse

HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse giver dig trin-for-trin processer til at sikre en stærk positionering af en strategisk og Forretningsdrevet HR funktion og udvikling af et kompetent HR-team.

Du kan anvende materialet i HR Chef værktøjskassen som et opslagsværk eller en drejebog til gennemføre et review på virksomhedens HR-funktion, HR’s rolle og HR’s samspil med forretningen.

Du får på én gang en personlig sparringspartner og et udviklingsforløb, der er med til at gøre dig endnu stærkere som HR Chef på de områder, der er relevant for netop din situation.

Med kombinationen af strategisk sparring og redskaberne i HR Chefens værktøjskassen bliver du godt klædt på til at tage fat i:

 • Dine ambitioner som Chef
 • Dine største udfordringer i rollen som HR Chef
 • Dine næste vigtige udviklingsmål som HR Chef, og hvordan du vil nå dem.
 • Udvikling af et stærkere HR-team
 • Udvikling af HR-strategi og HR-planer inkl. implementering og forankring

Du får procesbeskrivelser og redskaber til at arbejde med:

 

 • Virksomhedens strategiske HR-indsats
 • Optimering af virksomhedens HR-funktion
 • Forretningsdrevet HR udvikling af dit HR-hold
 • Dig i din rolle som HR Chef overfor virksomhedens ledelse og organisation
 • Dig i din rolle som leder for dit HR-team

Foruden redskaber i HR Chefens værktøjskasse for du også adgang til:

 • ALT materiale på HR Pro MASTER – HR Business Partner
 • 7 Trin til en Forretningsdrevet HR Plan
 • HR Chef BOOT CAMP
 • Forretningsdrevet HR Team Udvikling

 

 

3. ALT materiale på HR Pro MASTER

HR Pro MASTER er udviklet til HR Business Partnere.

HR Pro MASTER indeholder læringsmateriale og redskaber til at arbejde målrettet og i dybden med værdiskabende HR og med at stå som en stærk, forretningsunderstøttende og strategisk samarbejdspartner til virksomhedens ledere.

HR Pro MASTER giver dig adgang til:

 • Gennemtestede Forretningsdrevet HRredskaber til at fylde din HR-værktøjskasse
 • Kursus: Introduktion til Forretningsdrevet HR
 • Kursus: Hvorfor er du i HR?
 • Crash course: Forøg din forretningsforståelse

Du kan bruge HR Pro MASTER materialet til udvikling af dit HR-team; især frontline HR Pro’er som HR Business Partnere, HR-udviklingskonsulenter og TA-partnere.

4. Populære HR-bøger til lytte & læse

Du får online adgang til følgende HR-bøger:

 • Formlen For Forretningsdrevet HR som lydbog
 • Perfekt Partnerskab som lydbog
 • The Leadership Capital Index som eBog
 • HR Udefra og Ind som eBog

BONUS bogpakke i hard copy sendes til dig:

 • Formlen for Forretningsdrevet HR
 • The Leadership Capital Index

5. Forretningsdrevet HR udvikling af HR-teamet

Hvis du har et HR-team, så har du med dit sparringsforløb en oplagt mulighed for at sætte fokus på dit HR-hold, som måske trænger til at blive opkvalificeret og spille bedre sammen.

For HR’s interne kunder i organisation og linjeledelse er det i princippet ret ligegyldigt hvilke stillingsbetegnelser, der er i HR, og hvordan HR er organiseret. HR SKAL BARE VIRKE!

For at de rette HR-løsninger bliver leveret af HR-professionelle med rette kompetencer – til tiden – gælder det om at bringe den samlede HR-kapacitet i spil bedst muligt.

Hvis du er leder for et HR-hold, som du ønsker skal arbejde mere strategisk med en Forretningsdrevet HR tilgang, så kan hjælpe jeg dig på sidelinjen med at designe en udviklingsproces, der passer til behov og kontekst netop i jeres virksomhed.

Jeg klæder dig godt på, så du står super skarpt overfor dit HR-hold.

HR Chefens værktøjskasse (som du får adgang til) giver dig en udførlig drejebog for at arbejde med fælles mindset i HR og udvikling af virksomhedens HR-ambition med tilhørende funktionsbeskrivelse.

Med afsæt i business case og succeskriterier for udvikling af HR, ser vi på, hvorfor der er nødvendigt at udvikle HR-funktionen, og hvilken effekt skal det have for virksomheden.

Herefter ser vi på vigtigheden af ledelsen buy-in til udviklingen af HR.

Vi ser på udvikling af HR-roller og HR-kompetencer – inklusiv nødvendige personlige kvaliteter – og vi ser på, hvordan dit HR-team bedst muligt spiller hinanden gode som et team (i stedet for at agere som en flok HR-individualister, der ikke bruger teamets samlede kapacitet optimalt).

Vi ser også på behovet for nye kompetencer, træning, kvalificering, implementering og forankring for, at HR transformationsprocessen skal lykkes.

Det hele følges op af overvejelser omkring kommunikation og positionering af HR.

NB!
Hvis din virksomhed investerer i et 12 måneders sparringsforløb til dig, bidrager jeg gerne med fx 2 timers virtuelt kick-off for dig og dit HR-teamhvis du synes, at det giver mening og værdi.

Fleksibelt sparringsforløb over 3, 6 eller 12 måneder

Strategisk Sprint

3 måneders intensiv sparring med fokus på problemløsning.

Fokus sparring kunne være

Du har en konkret udfordring, der er vigtig for dig eller for din virksomhed at lykkes med – fx:

 • Udvikling af HR-strategi
 • Implementering af HR-strategi
 • Fælles retning for HR
 • Optimering af samarbejdet mellem dig og en eller flere ledere
 • Overvejelser om dit næste skridt som HR-leder
 • fyld selv ind…

24.500 kr

ex moms

Strategisk Implementering

6 måneders målrettet sparring til at sikre rette strategiske HR-fokus.

Fokus sparring kunne være

Strategisk Implementering af Forretningsdrevet HR i alle aspekter af dit Strategiske HR Lederskab med fokus på:

 • Dit overordnede HR-ansvar for organisationens evne til at levere
 • Udarbejdelse & implementering af virksomhedens HR-plan / HR-strategi – men også strategisk ophæng for HR-driftsopgaver…
 • Dit effektive samspil med virksomhedens ledelse
 • Din rolle som leder for dit HR-team

39.500 kr

ex moms

Strategisk Integration

12 måneders integrerende sparring til konsolidering af dit Strategiske HR Lederskab i virksomheden.

Fokus sparring kunne være

 • Strategisk impact, effekt & resultater:
  Det lange seje træk med HR’s bidrag til virksomhedens årlige processer
 • Løbende rådgivning og sparring på dine planer, udfordringer og ambitioner henover året
 • Jeg hjælper dig med at fastholde dit strategiske fokus – især i situationer, hvor det ville være lettere bare at gøre som du plejer…

59.500 kr

ex moms

Er vi et stærkt match?

Jeg vil hellere end gerne hjælpe dig med strategisk sparring, redskaber, sætte og justere retning for dig selv og dit HR-lederskab, for dit HR-hold og for den strategisk HR-indsats i din virksomhed.

Her kan du læse om min baggrund for at være din HR Chef Sparringspartner.

Lad os tale sammen, så vi kan finde ud af, om vi er det stærke match, jeg tror, vi er.

Fokus for vores samtale er naturligvis, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig med de udfordringer og ambitioner, du har som HR Chef.

Lad os tale sammen om, hvad du har brug for

Gitte Mandrup - HR Chef Sparringspartner