Du er kommet til det helt rigtige sted, hvis du er HR Chef eller leder for et HR Business Partner team, og du kan sige JA til et eller flere af nedenstående 10 spørgsmål

 1. Vil du gerne have, at dit team har en tættere og mere effektiv dialog med forretningen?
 2. Forretningen bruger ikke HR (Business Partner) teamet optimalt?
 3. Bliver HR Business Partner teamet hængende i HR-driftsopgaver?
 4. Mangler dit team redskaber til at forstå og få bedre fat i forretningen?
 5. Har du og dit team brug for indspark og konkrete greb til at arbejde mere strategisk?
 6. Kunne kontakten og samarbejdet mellem dit team og nogle af linjelederne være bedre?
 7. Kan synergi, vidensdeling og udnyttelse af faglig kapacitet internt i HR blive bedre?
 8. Er du leder for et nyt HR (Business Partner) Team?
 9. Er du i tvivl om, hvordan I skal definere eller re-definere HR Business Partner rollen?
 10. Vil du og dit team gerne være den samarbejdspartner, som virksomhedens ledere hverken kan eller vil undvære?

Hvis du og dit HR Business Partner team kan sige JA til et eller flere af ovenstående spørgsmål, vil det være super stærkt, hvis teamet gennemgår et udviklingsforløb sammen, i stedet for at du sender enkelte medlemmer af teamet af sted på kursus.

Med et fælles udviklingsforløb får du og dit HR-hold en fælles referenceramme for at være forretningens partner, hvor alle i teamet følges og samtidig kan spille hinanden gode undervejs i udviklingsforløbet.

Med en fælles udviklingsproces vil teamet endvidere opdage synergier i deres faglige og forretningsmæssige kompetencer samt personlige kvaliteter.

 • Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver for HR Chefer siden 2007
  Du får alle mine trin-for-trin procesbeskrivelser, så du selv kan gennemføre et udviklingsforløb for dit HR team. Du kan også vælge at have mig med på sidelinjen som din rådgiver og sparringspartner, eller som træner og facilitator på workshops. Det er helt op til dig, hvad du foretrækker. Jeg er med dig, hvor du har brug for mig.
  Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver for HR Chefer siden 2007

Hør om 7 trin, du kan bruge til at udvikle dit HR team

.

Det første og vigtigste, du skal gøre, er at stille skarpt på formål og forretningsmæssig målsætning med at igangsætte udvikling af HR teamet. Afgørende for at du lykkes med dit team er, at du sætter fokus på kultur, mindset og adfærd i HR teamets samspil med forretningen, suppleret med redskaber til at agere mere forretningsdrevet ved håndtering af såvel operationelle som strategiske HR opgaver i hverdagen.

Dette er også rette sted for dig, hvis du er HR Chef eller leder for et HR team, der består af både HR udviklingskonsulenter, HR konsulenter og måske HR Business Partnere.

Hvis du og dit team altså er klar til at arbejde mere forretningsdrevet med en tættere kobling mellem HR indsatser og behov & resultater i forretningen, i et stærkt makkerskab med virksomhedens ledere.

 • Cecilia Ann Rebild, GM, Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S
  Forløbet har bidraget positivt til, at vi i endnu højere grad udfordrer hinanden på, hvorfor vi gør det, som vi gør og på virkelig at have fokus på balancen mellem den enkelte forretnings behov (og den enkeltes leders behov) og den samlede virksomheds behov. Udviklingsforløbet har også medvirket til, at vi er blevet endnu mere tydelige på, hvem vi repræsenterer som HR partner (nemlig hele virksomheden – og ikke enten ledere og/eller medarbejdere).
  Cecilia Ann Rebild, GM, Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S

Cecilia Ann Rebild, GM, Head of Leadership and Organizational Development | Human Resources, Haldor Topsoe A/S

Vi har i vores team deltaget på Gitte Mandrups online udviklingforløb.

Vi kan varmt anbefale kurserne til HR-kollegaer i mange forskellige type virksomheder – både hvis HR partner rollen er ny, eller man har arbejdet i den længe – giver dette forløb meget relevant inspiration og læring til, hvordan man fortsat kan skærpe og udvikle sig.

Forløbet har bidraget positivt til, at vi i endnu højere grad udfordrer hinanden på, hvorfor vi gør det, som vi gør og på virkelig at have fokus på balancen mellem den enkelte forretnings behov (og den enkeltes leders behov) og den samlede virksomheds behov.

Udviklingsforløbet har også medvirket til, at vi er blevet endnu mere tydelige på, hvem vi repræsenterer som HR partner (nemlig hele virksomheden – og ikke enten ledere og/eller medarbejdere).

De enkelte moduler bidrager både positivt til refleksion og indeholder også meget praktisk og anvendeligt med værktøjer. Refleksionen har givet os opmærksomhed om vores egne kompetencer og ståsted i egen rolle samt den røde tråd i det arbejde, som vi udfører. Og den praktiske tilgang er samtidig også meget hjælpsomt med forslag til modeller, spørgsmål, tjeklister og eksempelvis tavletesten.

Desuden giver det en stor fleksibilitet, at kurset er online, og at vi kan tilgå det hvor og hvornår vi vil. Vi har både arbejdet med vores egen læring og drøftet og fokuseret på, hvad vi som team får ud af at arbejde med kurserne. Bl.a. har vi, ved at dele vores individuelle læringer fra at deltage på online forløbet, opnået nye fælles læringer sammen. For os har det fungeret bedst, når vi tydeligt har fået aftalt, hvad vi skal høre/se hvornår og så drøfte det efterfølgende.

Dette forløb er således meget nyttigt, uanset om du & dit team har brug for at lære om Forretningsdrevet HR fra ”scratch” eller gerne vil genopfriskes og/eller udfordres på jeres nuværende antagelser.


.

Skal vi tale sammen?

Lad os tale sammen, hvis du og dit HR team også vil have et fleksibelt udviklingsforløb.

Et forløb, hvor I får adgang til solide og gennemstestede redskaber til at skabe forretningsmæssige resultater.

Et forløb til at etablere et stærkt og Forretningsdrevet HR partnerskab med ledelsen.

Ja tak, lad mig tale med Gitte om hvilken løsning, der passer til mit HR team

Udviklingsforløbet bygges op, så det tilpasses og suppleres med konkrete indspil, der passer til HR’s og virksomhedens aktuelle forretningsmæssige og ledelsesmæssige kontekst.

Når et HR team skal arbejde mere strategisk og forretningsunderstøttende vil omdrejningspunktet for udviklingsforløbet typisk være disse fire Forretningsdrevet HR hjørnesten:

 1. Få styr på basis HR-leverancer
 2. Bliv skarp til at koble HR og forretning
 3. Samarbejdet med virksomhedens ledere
 4. Brug HR's kapacitet og kompetencer klogt

Gennem forløbet opnår HR teamet en stærk forretningsevne gennem anvendelse af gennemtestede, resultatskabende greb baseret på en solid Forretningsdrevet HR værktøjskasse. Endvidere til teamet få redskaber til et optimere samarbejdet med virksomhedens ledere gennem personlig gennemslagskraft og målrettet argumentation.

Ved udvikling af et HR Business Partner team arbejdes typisk med nedenstående udviklingsmål:

 • Et grundlæggende HR Business Partner udviklingsforløb med udvikling fra HR konsulent til HR Business Partner.
 • Kvalificering af rollen som HR Forretningspartner, hvor HR Partnerne skal arbejde mere målrettet sammen med forretningen.
 • Strategisk HR Business Partner udvikling fra operationel HR Partner til strategisk kobling mellem HR og organisation.
 • Revitalisering af HR Business Partner rollen og fornyet HR Business Partner træning, fra HR Business Partner af navn til gavn gennem reelt Forretningsdrevet HR Partnerskab med forretningen.
 • Strategisk HR Business Partner kvalificering med øget ejerskab for forretningens strategiske retning og strategieksekvering.

.

Denne video giver en grundig beskrivelse af, hvordan du selv kan drive et udviklingsforløb for dit HR team med afsæt i det online Forretningsdrevet HR læringsforløb.

.

 • CAMILLA ELLEHAVE, HR DIRECTOR, NOVO NORDISK
  Vi har ikke bare øget vores forståelse af forretningen; vi har også øget vores evne til at se os selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen. Vi er blevet endnu bedre til at forudse forretningens behov og endnu bedre til at gen-tænke vores årshjul og kerne-leverancer, så de bliver meningsfulde og værdifulde for forretningen og lederne, som ofte er de udførende aktører.
  CAMILLA ELLEHAVE, HR DIRECTOR, NOVO NORDISK

Camilla Ellehave, HR Director, Novo Nordisk

Hele mit team har det seneste halve år haft adgang til Gitte Mandrup’s e-lærings moduler og materialer om HR Business Partnering, og jeg har derudover haft adgang til HR Chef-modulerne.

Mit team af senior HRBP'ere og jeg har haft stor fornøjelse af at høre Gitte Mandrups "Perfekt Partnerskab" på lydbog og tage fat på HR Business Partner forløbet. Vi har især været glade for bogen kunne minde os om partnerskabets dynamik - ikke mindst begrebet komplementær handlekraft - og få nye tilføjelser til vores fælles sprog og begreber.

Nogle af modulerne har vi taget som individuelle træningssessioner, som den enkelte selv har valgt til og planlagt, og andre af modulerne har vi taget samtidig og brugt som udgangspunkt for en konkret diskussion eller opgave i teamet.

Vi hørte fx hele lydbogen og lavede 12-minutters øvelsen sammen, og det gav os et helt nyt sprog og forståelse af rollens muligheder, og samtidig en bedre forståelse for forretningens ens og forskelligartede behov. Og det var lige præcis det, jeg havde håbet på, at udviklingsforløbet kunne bidrage til.

Vi har ikke bare øget vores forståelse af forretningen; vi har også øget vores evne til at se os selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen. Vi er blevet endnu bedre til at forudse forretningens behov og endnu bedre til at gen-tænke vores årshjul og kerne-leverancer, så de bliver meningsfulde og værdifulde for forretningen og lederne, som ofte er de udførende aktører.

I al ubeskedenhed, så synes vi selv, at vi var meget godt kørende inden vi deltog i kurset. Forløbet har alligevel formået at lægge flere lag på vores HR-faglighed og – måske endnu vigtigere – skabt en helt skarp forbindelse mellem, på den ene side, forretningens udfordringer og strategiske retning, og på den anden side, måderne hvorpå vi bedømmer vores eget arbejde.

Vi bedømmer ikke længere udelukkende vores eget arbejde ud fra en HR-professionel logik og faglighed. Det er jo fint, at vores bidrag er baseret på den nyeste HR-tænkning og gør et fint kunstnerisk indtryk hos modtagerne. Det er bare endnu vigtigere, at vores indsatser gør en forskel for forretningen. Og Gitte’s online udviklingsforløb kan heldigvis hjælpe én videre på sin vej med begge dele.

Så vores opfordring til alle andre HR-teams og HR-chefer, som tænker, at der stadig er plads til at blive endnu bedre fagligt funderedet, eller som gerne vil blive endnu bedre til at bidrage til at skabe forretningsmæssige gevinster er:

 1. Gennemfør Gitte’s udviklingsforløb
 2. Sæt tid af i kalenderen til at deltage i de relevante moduler
 3. Prioriter diskussionerne, som bliver afledt af de nye indsigter.

Og glæd jer over den rolle, I nu spiller i organisationen og de resultater, I er med til at skabe!


 

Skal vi tale sammen?

 

Tag fat i mig - Gitte Mandrup

Lad os tale sammen, hvis du gerne vil opnå det samme som HR Business Partner teamet fra Novo Nordisk.

Hvis du også ønsker en øget forståelse af forretningen og en øget evne til,
at dit HR team ser sig selv som katalysatorer for forandringer i og resultater for forretningen.

Tag fat i mig her, så vi kan finde en løsning, der passer til dit HR team

Læring fra online moduler omsættes til praksis i gennem aktiviteter i HR teamet gennem et effektivt og effektfuldt udviklingforløb med besparelse i tid og penge

Det fælles udviklingsforløb er forankret omkring adgang til en omfattende online værktøjskasse via e-learning og effektive drøftelser på møder med HR teamet.

Det betyder, at du ikke skal bruge hverken tid eller penge på dyre kursusophold.

Det er ikke nødvendigt at tage teamet væk over flere dage med konsekvenser fra teamets arbejde med og i forretningen.

Det fælles udviklingsforløb gennemføres således med stor fleksibilitet og med mulighed for at tage højde for de uforudsigelige udfordringer i virksomhedens hverdag, som altid opstår undervejs.

Typiske aktiviteter og elementer i et fælles udviklingsforløb over 12 måneder for HR teamet med henblik på læring, udvikling, implementering og forankring:

 • Individuel læring

  Individuel forberedelse via e-learning om aftalte temaer for teamet; fx læse eller lytte til moduler ifm transporttid, eller når det kan passes ind i hverdagens opgaver.

 • Drøftelser på teammøder

  Gennemgå læring og refleksioner ved fælles drøftelser på regelmæssige teammøder; med beslutning om hvilke nye indsigter, der skal omsættes til praksis i rollen som forretningens partner eller HR Business Partner i virksomheden; fx balanceret strategisk dialog med ledere på forskellige niveauer, få ledelsens buy-in ved præsentation af HR projekter osv.

 • Makkerpar med body-sparring og accountability partnere

  Løbende sparring i makkerpar med to eller tre medlemmer fra HR teamet ift refleksion, implementering og forankring af nye indsigter og ny praksis i samarbejdet med forretningsenhederne. Med stor synergieffekt vælger nogle virksomheder makkerpar på tværs af HR-teams fra forskellige forretningsenheder.

 • Fælles træning på workshops for teamet

  Fælles træning i teamet med afsæt i effektfulde øvelser, som er beskrevet grundigt i online materialet. Træning faciliteres af HR-leder selv, evt med hjælp fra Gitte Mandrup til planlægning af indhold og proces. Eller Gitte Mandrup gennemfører træningssessioner på workshops. Eller en kombination, hvor HR-leder og Gitte faciliterer, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

 • Individuelle udviklingsbehov

  Individuelt selvstudium af relevante, specifikke træningsmoduler baseret på udviklingsbehov hos den enkelte i teamet. Deltagerne kan se og gense online materialet med tekst, lyd og video, lige så ofte som det ønskes.

 • Dialog mellem HR-leder og den enkelte i teamet

  Løbende opfølgning og sparring mellem HR-leder og HR-medarbejder på individuelle udviklingsbehov hos den enkelte i teamet med afsæt i handlingsplaner og indsatsområder, som er beskrevet og kan downloades fra online materialet.

 • Desirée Breel, HR Business Manager, Dagrofa
  Fra HR konsulent til HR Business Partner - et benhårdt HRBP udviklingsforløb, der er bygget op omkring Gitte Mandrups HRBP online forløb. For at sikre forankring af læringen, mødes HR konsulenterne 4 gange af en halv til en dags varighed, hvor Dagrofa sammen med Gitte har lavet nogle workshops, hvor vi arbejder med alle de elementer, som er i HRBP online forløbet. Ind imellem har vi haft en hel dags træning i forandringsledelse, en dag med kommunikation og 2 dage med procesfacilitering og ‘det gode møde’. Mellem hver workshop skal HR konsulenterne læse og forberede sig til næste modul. De mødes i mindre grupper med opgaver og sparring. De laver refleksionsøvelser, og midt i forløbet får de en coaching seance med Gitte.
  Desirée Breel, HR Business Manager, Dagrofa

Du kan drive udviklingsprocessen selv eller have Gitte Mandrup som din rådgiver og sparringspartner eller facilitator for HR dit team

Online materialet er udarbejdet, så du og dit HR team kan arbejde med udviklingsforløbet selv, uden min involvering.

Du har derfor følgende muligheder ved gennemførsel af HR Business Partner træning eller et fælles udviklingsforløb for dit HR team:

 1. Arbejde med materialet selv samt planlægge og gennemføre processer, der forstærker teamets udvikling og læring.
 2. Bruge mig som tovholder på prioritering af forløbets indhold, og til at planlægge og tilpasse processen gennem forløbet.
 3. Bruge mig som din rådgiver og sparringspartner undervejs i processen, herunder hjælpe dig med at designe proces og indhold for workshops, som du vælger at facilitere selv.
 4. Bruge mig som igangsætter, inspirator, træner og indpisker overfor dit HR team undervejs i processen, hvis det bliver nødvendigt.
 5. Bruge mig som coach for dem i dit team, som måtte have behov for det.

Hvis du vælger at gennemføre udviklingsforløbet for dit HR team selv, uden min involvering (hvilket du sagtens kan), guider jeg dig selvfølgelig gennem materialet, så du har mulighed for at følge samme drejebog, som jeg selv pejler efter, når jeg arbejder med Forretningsdrevet HR udvikling af HR teams.

 • Anne Marie Faurbye Kobbernagel, HR Partner, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  Vi oplever, at Gitte er rigtig god til hurtigt at sætte sig ind i den konkrete situation og på baggrund heraf give en værdifuld sparring. Vores møder med Gitte kombineret med hendes online forløb, hvor vi selv har kørt en række seancer med udgangspunkt i de relevante moduler, har givet os gode input i forhold til, hvordan vi kan arbejde endnu mere forretningsdrevet med vores HR-opgaver. Vores sparring med Gitte og onlineuddannelsen har været direkte anvendeligt i forhold til vores relationsmøder med de forskellige chefer på FAK (Forsvarsakademiet). Derudover har det også været gavnligt for den interne udvikling af os selv som team og givet os en større forståelse af vores HR rolle og udmøntningen af denne til gavn for FAK.
  Anne Marie Faurbye Kobbernagel, HR Partner, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

HR Business Partner Team for Staff Functions Danske Bank Group A/S

Vi er et Team på 3 HR Business Partnere der det seneste halve år har haft adgang til Gitte Mandrup’s e-lærings moduler og materialer om Forretningsdrevet HR Business Partnering.

Et af hovedpunkterne i Danske Banks strategi frem til 2020 er en Kulturtransformation (for Danske Bank) globalt. Det sætter naturligvis en helt ny dagsorden for bl.a. vores fokus på det strategiske arbejde med udvikling af forretningsområderne, lederteams etc. samt naturligvis også vores generelle dialog med vores stakeholders.

Derfor har vi i vores team et stort fokus på den strategiske HR agenda og ønsker at stå som en stærk forretningspartner i vores Business Units.

Online udviklingsforløbet har givet os en masse inspiration og refleksion i vores tilgang til at blive en endnu bedre Forretningsdrevet HR Business Partner med et udefra og ind perspektiv og samtidig øget vores fokus på dialogen om resultatskabende HR leverancer koblet til vores forretningsområders strategi.

De nye indsigter og redskaber fra e-learning modulerne har givet os nogle gode muligheder for at italesætte og diskutere, hvordan vi kan forbedre koblingen mellem HR og forretningen samt øge vores evne til at indgå i en tættere dialog med lederne om forretningens mål og planer og HR som værdifuld bidragsyder hertil.

Det har i høj grad givet os nogle gode redskaber og indspark til at booste vores rolle til at blive en endnu bedre Forretningsdrevet HR Business Partner.

Bedste hilsner
Charlotte Thorsen, Charlotte Hove og Gladys Røddik

Jeg glæder mig til at tale med dig
Jeg glæder mig til at tale med dig om, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig & dit HR-hold til at opnå det, I gerne vil.

Tag fat i mig her, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig og dit team