Hvad vil du gerne opnå som HR-leder?

Er det mon nogle af de udfordringer, jeg nævner i videoen, som du kan genkende?

.

Selvom jeg ikke kender dig endnu, kender jeg med næsten 100% sikkerhed til de udfordringer eller til det, du gerne vil opnå i din rolle som HR Chef og leder for dit HR-hold.

Jeg har nemlig gået vejen selv som HR-ansvarlig, og siden 2007 har jeg fulgtes med mange HR Chefer i tæt parløb som rådgiver og sparringspartner.

Jeg har derfor nogle generelle antagelser om dig i din rolle som HR Chef.

Hvordan passer mine antagelser om din rolle som HR Chef?

Dit vigtigste fokus er, hvordan HR bidrager bedst til at møde udfordringer og ambitioner i virksomhedens forretning som helhed og i de enkelte forretningsenheder.

Udgangspunktet for dit HR-lederskab er derfor dit kontinuerlige fokus på, hvordan HR-strategien og HR-funktionens leverancer og organisering passer til forretningens, resultatkrav, rytme og udfordringer.

Styrken på de indre linjer i dit HR-team er fundamentet for, at HR bidrager succesfuldt til virksomheden.

Her skal du vise retning, skabe rammer og råderum til at nå ambitiøse mål og levere varen, samtidig med at den fulde HR-kapacitet bringes klogt i spil.

Det kan være, at mine antagelser ikke holder stik netop i din situation. Hvis det er tilfældet, giver antagelserne mon så anledning til overvejelser om behov for udvikling i din rolle som HR Chef?

 

Mange og store krav til dig som HR Chef

Det kan være udfordrende at være HR Chef, og man kan føle sig lidt alene eller presset fra flere fronter samtidig.

Jeg ved det, for jeg har prøvet det selv som HR-ansvarlig i markante virksomheder med markante ledere.

Du skal fremstå stærk og målrettet både opad og nedad, og måske også i forhold til sidestillede kollegaer.

Som HR-leder skal du med stort overblik og overskud kunne spille på virksomhedens forskellige baner.

Øverste ledelse stiller krav om en strategisk HR-indsats, der bidrager til forretningens fremdrift og forretningsmæssige resultater.

Du skal på én gang være partner til og med ledelsen.

Du skal agere som holdspiller, der både giver kvalificeret modspil og spiller ind, klogt og proaktivt. Og til tider skal du være spilfordeler.

 

Hvad er dine udfordringer som HR Chef?

 • Leverer dit HR-team ikke det, du ønsker eller det, som forretningen har brug for?
 • Ønsker du at positionere HR-funktionen som resultatskabende forretningspartner med ny retning for virksomhedens HR-indsats med en stærk HR-ambition?
 • Bliver du presset af virksomhedens øverste ledelse til arbejde mere strategisk med HR og bidrage mere synligt til forretningen?
 • Bøvler du med at sikre topledelsens- og forretningens buy-in til det, du gerne vil med HR-funktionen og med virksomhedens HR-fokus?
 • Overvejer du udvikling af hele HR-funktionen?
 • Er det tid at optimere eller revitalisere HRfunktionen og dens positionering i virksomheden?
 • Bliver du udfordret på dit HR-lederskab?

Måske er det helt andre udfordringer, du bøvler med, eller spændende muligheder, du gerne vil gribe klogt?

Dette fleksible udviklingsforløb, med eller uden mig som din sparringspartner,

vil hjælpe dig med at opnå det, du gerne vil som HR Chef.

-

 • Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner med mere end 30 års erhvervserfaring
  Jeg har selv været i rollen som øverste HR-ansvarlig, hvor jeg har begået mine fejl og haft mine successer. Som rådgiver og sparringspartner for HR Chefer har jeg masser af læringspunkter på godt og ondt, som jeg glæder mig til at dele med dig. Jeg vil gøre mig umage med at hjælpe dig til at opnå det, du ønsker som HR Chef. Siden 2007 har jeg gjort mit bedste for at være danske HR Chefer's foretrukne sparringspartner.
  Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner med mere end 30 års erhvervserfaring

Få adgang til HR Chef forløb som fleksibelt, men målrettet selvstudium

Som HR Chef og HR-leder har du et vågent øje for, at du og dit HR team holder jer skarpe på retningen for virksomhedens samlede HR indsats, så I hele tiden udvikler jer for at kunne imødekomme de forretningsmæssige udfordringer på kort og lang sigt.

Det betyder, at du skal sikre

 • at HR-funktionen er på forkant med virksomhedens udvikling

 • at HR-leverancerne er pålidelige og i den nødvendige kvalitet

 • at den fulde HR-kapacitet foldes ud i HR-teamet, så HR bidrager og leverer optimalt

 • udvikling og fastholdelse af HR-talenter

 • at dit samspil med øverste ledelse og andre vigtige interessenter fungerer godt

Dette online udviklingsforløb giver dig trin-for-trin processer til at håndtere ovenstående indsatsområder, med afsæt i en stærk positionering af HR som Forretningsdrevet HR funktion og udvikling af et kompetent HR-team.

Du kan også anvende materialet i udviklingsforløbet som en drejebog til gennemføre et review på virksomhedens HR-funktion, HR’s rolle og HR’s samspil med forretningen.

 

Du får procesbeskrivelser og redskaber til at arbejde med:

 • Virksomhedens HR-funktion

 • Dit HR-team

 • Dig i din rolle som HR Chef overfor virksomhedens ledelse og organisation

 • Dig i din rolle som leder for dit HR-team

 • CHARLOTTE NORRING, HR MANAGER, WESTERN EUROPE, AMWAY
  Jeg bliver udfordret og kan selv udfordre min egen HR-organisation, og samtidig får jeg værktøjer til at følge med tiden og udvikle mig indenfor HR. Dit koncept og dit indhold tiltaler mig. Indholdsmæssigt passer det rigtigt godt med de overvejelser, jeg ofte har i mit daglige virke og også mht. min egen udvikling. Og så er det rigtigt godt, at man har mulighed for at downloade lydfiler for, det kan jeg bruge, når jeg er på forretningsrejser. Og endelig er prisen også en afgørende faktor. Jeg synes, at jeg får meget for pengene.
  CHARLOTTE NORRING, HR MANAGER, WESTERN EUROPE, AMWAY

I udviklingsforløbet over 12 måneder lærer du om og får du:

 • Udvidet din forståelse af HR's rolle som forretningens partner

  Når vi taler om HR som forretningens partner, kommer vi ikke udenom, at selve jobrollen som HR Business Partner findes i mange forskellige variationer fra virksomhed til virksomhed – og at rollen er i stadig udvikling. Vi ser på typisk fordeling af fokus og roller for HR-konsulenter og HR Business Partnere, og vi kommer rundt om typiske faldgruber for HR med betydning HR chance for at få succes i samarbejdet med lederne i forretningen. Vi ser på udvikling af HR Business Partner rollen gennem tiden og på betydningen af at være strategisk og resultatskabende HR Business Partner.

 • Styrket din forretningsforståelse og evne til at koble HR og forretning

  Vi ser på, hvordan HR bliver skarp til at skabe en værdiskabende sammenhæng mellem de ydelser, tiltag, processer og programmer, som HR kommer med til forretningsenhederne. Du får en Forretningsdrevet HR værktøjskasse med redskaber til at forstå og arbejde med virksomhedens forretning, strategi og kritiske nøgletal. Du får inspiration til at udarbejde en business case for større projekter og til at præsentere dine projektforslag. Du får også forskellige spørgerammer til, hvordan du og dit HR-team stiller de rigtige spørgsmål i forretningen, og hvordan I bruger svarene klogt.

 • Redskaber til at opbygge et gensidigt makkerskab med top- og linjeledelse

  Vi ser på faktorer, der spiller ind, for at du og dit HR-hold kan have et effektivt og gensidigt samarbejde med såvel øverste ledelse som linjeledelse. Vi ser på integritet, og på vigtigheden af at trives i sin HR-rolle og i samspillet med virksomhedens ledere. Det handler blandt andet om modet til at holde fast i sig selv. Jeg giver dig hudløst ærlige læringspunkter på godt og på ondt i håb om, at du undgår at gå ud over dine egne grænser, som jeg har prøvet, da jeg var HR-ansvarlig. Vi ser på ideen om komplementær handlekraft mellem HR og forretningen, og hvordan du opnår eller fastholder en plads som ligeværdig spiller på ledelse-holdet. Du får redskaber til, hvordan du og dit team bruger kræfterne klogest, når I bidrager til lederne og til virksomheden.

 • Fokus på virksomhedens HR-indsatser og behov for organisatorisk performance

  Vi ser på HR-leverancer, HR-strategi, retning og rammer for HR-funktionen. Uanset, hvilke udfordringer, potentiale eller muligheder, vi vil arbejde med internt i HR, så skal virksomhedens nødvendige HR-indsats i organisationen altid være omdrejningspunktet for HR’s prioriteringer; dvs den Forretningsdrevet HR indsats, som skal sikre organisatorisk performance, der er nødvendig for virksomhedens drift og fremdrift. Vi kommer rundt om betydningen af virksomhedens HR- indsats som drift og administration af faste HR-processer og udarbejdelse af HR-strategi, eller nærmere strategi for organisationen.

 • Overblik over elementer i fundamentet for et effektivt og Forretningsdrevet HR team

  Vi sætter fokus på dit HR-team (som måske trænger til at blive opkvalificeret og spille bedre sammen). For HR’s interne kunder i organisation og linjeledelse er det i princippet ret ligegyldigt hvilke stillingsbetegnelser, HR har, og hvordan HR er organiseret. HR SKAL BARE VIRKE! For at de rette HR-løsninger bliver leveret af HR-professionelle med rette kompetencer – til tiden – gælder det om at bringe den samlede HR-kapacitet i spil bedst muligt. Vi ser på udvikling af HR-roller og HR-kompetencer – inklusiv nødvendige personlige kvaliteter – og vi ser på, hvordan dit HR-team bedst muligt spiller hinanden gode som et team (i stedet for at agere som en flok HR-individualister, der ikke bruger teamets samlede kapacitet optimalt).

 • Trin-for-trin drejebog til udviklingsproces for virksomhedens HR-funktion i sin helhed

  Vi starter med at se på business casen for udvikling af HR. Hvorfor er det nødvendigt at udvikle HR-funktionen, og hvilken effekt skal det have for virksomheden. Vi gennemgår en case for en virksomhed, der vil re-strukturere HR-afdelingen. Du får en udførlig drejebog for at arbejde med fælles mindset i HR og udvikling af virksomhedens HR-ambition med tilhørende funktionsbeskrivelse. Herefter ser vi på vigtigheden af ledelsen buy-in til udviklingen af HR. Vi ser også på behovet for nye kompetencer, træning, kvalificering, implementering og forankring for, at HR transformationsprocessen skal lykkes. Det hele følges op af overvejelser omkring kommunikation og positionering af HR.

 • Styrket din rolle som HR-leder og spiller sammen med øverste ledelse

  Du får indspark til kalibrering af dig selv i rollen som HR Chef med afsæt i kendetegn for en stærk og en for en svag HR Chef. Vi ser på din rolle som HR-leder, dvs dit HR-lederskab med en HR-faglig indfaldsvinkel og dit lederskab for dine medarbejdere. Hvorfor skulle dine medarbejdere have lyst til at have dig som ders (HR)leder? Vi ser også på din rolle som virksomhedens HR-ansvarlig og som spiller i øverste ledelse (uanset om du er med i toplederteamet eller ej). Hvad vil du stå for og kendes for som HR Chef?

Alt dette får du med EKSTRA


Ekstra 1

Du får også adgang til den populære HR-bog Perfekt Partnerskab som lydbog med supplerende materialer.

Lyt til bogens forord af tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater, Michael Christiansen.


Ekstra 2

Du får også adgang online kurset Grundlæggende Forretningsdrevet HR.

Hør hvordan min indflyvning til Forretningsdrevet HR Partnerskab startede i et laboratorium ved Novo Nordisk i 1985.


Ekstra 3

Du får også adgang til min nye bog Formlen for Forretningsdrevet HR som lydbog.

Lyt til en af bogens mange lærerige cases om en rigtig møgsag for HR og 4 fejl, du for alt i verden ikke må begå.


Ekstra 4

Hvis du har lyst, kan du få en 30 minutters sparringssession med mig, når du starter på forløbet. Formålet med sparringen er, at jeg kan guide dig til, hvordan du får størst mulig gavn af alt materialet, så du bedst muligt og hurtigst opnår det, du har brug for i din HR-rolle.

Det kan både være udvikling i din rolle som HR-leder, men det kan også være planlægning og gennemførsel af et udviklingsforløb for dit HR-team. Du får redskaber og trin-for-trin drejebog til begge dele.

.
.
Lyt til Perfekt Partnerskab med Gitte Mandrup

.
.
.

.

.

.

Foruden alle EKSTRA's får du også to værdiskabende BONUSSER


BONUS 1

Du får Dave Ulrich's bog HR Udefra og Ind som eBog.

I bogen lærer du om HR helt udefra og ind med afsæt i virksomhedens eksterne kontekst og masser af eksempler på HR-processer med involvering af kunder og andre eksterne interessenter.

Foruden at lære om 6 vigtige HR-kompetencer, får du også trin-for-trin proces for gennemførsel af organisatorisk audit mm.


BONUS 2

Du får Dave Ulrich's bog The Leadership Capital Index som som eBog.

Efter min mening er dette den hidtil bedste bog, som Dave Ulrich har skrevet. Hvis du tager bogens indhold og pointer og spejler dem i virksomhedens HR-indsats, er du tæt på at levere Forretningsdrevet HR i sin ypperste form.

Jeg ville ønske, at ALLE HR-professionelle ville bringe bogens budskaber i spil i deres HR-arbejde.

.

.

 • Søren Juhl Rantorp, Director HR & Business Process Excellence om vores samarbejde i Postnord
  Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med Gittes Mandrup flere gange, og hver gang bliver jeg klogere på drive Forretningsdrevet HR, både på det personlige plan og det at flytte en hel HR-organisation i den rigtige retning. Det er ikke en let øvelse, men det giver bare så meget igen, når man først er kommet i gang. Gittes online materiale giver stor værdi for dem, der gerne vil flytte sig selv og sin HR-organisation til at tænke forretning og kunder, så HR bliver en troværdig og værdiskabende funktion for hele virksomheden. Det er vigtigt at tage sig tiden til at arbejde med refleksionsspørgsmål og handlingsplaner, da det er her, din viden bliver samlet, og du kan eksekvere Forretningsdrevet HR – også for resten af din afdeling. God fornøjelse. Du vil ikke fortryde det –ej heller resten af din organisation.
  Søren Juhl Rantorp, Director HR & Business Process Excellence om vores samarbejde i Postnord

Forløbet er baseret på solid erhvervserfaring og anerkendt Forretningsdrevet HR ekspertise

Din underviser og guide på forløbet er mig, Gitte Mandrup. Jeg brænder for at hjælpe danske HR-professionelle til at blive den resultatskabende samarbejdspartner, som virksomheden har brug for.

Jeg har over 30 års erhvervserfaring som linjeleder på Novo Nordisk, HR ansvarlig på Det Kongelige Teater og HR Direktør i TV2. Oprindeligt er jeg uddannet kemiingeniør og executive MBA.

Som Forretningsdrevet HR Rådgiver har jeg siden 2007 hjulpet 100-vis af HR-professionelle i private og offentlige virksomheder med at opnå den rette synlighed og arbejde strategisk og forretningsunderstøttende med virksomhedens HR-opgaver. Jeg gør mig umage med at bidrage til danske HR profesionelle på HRBLOG.DK

Jeg er lige ud af posen, uden så mange dikkedarer. Du får med garanti en underviser, der ved hvad jeg taler om. Tør godt at stå ved, at jeg er en moden dame med meninger, der ynder at gøre det komplekse mere simpelt med en god portion sund fornuft.

Og så er jeg vildt optaget af, at du og de andre deltagere får mest muligt ud af at deltage på udviklingsforløbet. Derfor lover jeg dig så stor opmærksomhed gennem forløbet, som du orker at modtage.

Måske har du læst mine populære HR-bøger, Perfekt Partnerskab og Formlen for Forretningsdrevet HR. Eller Dave Ulrich's bøger HR Udefra og Ind og The Leadership Capital Index, som jeg har udgivet på dansk på eget forlag.

Løbende inspiration & online fællesskab

Du får også løbende inspiration og opmuntring i et online fællesskab sammen med HR-ledere, der deltager på samme udviklingsforløb som dig.

Det betyder, at du som supplement til dit individuelle online udviklingsforløb får mulighed for dialog, fællesskab og erfaringsudveksling med mig og andre HR Chefer gennem hele forløbet.

Du får også mulighed for at blive ved med at være med i fællesskabet efter de 12 måneder, som forløbet varer.

Typiske temaer i den eksklusive lukkede Facebook gruppe, som er ramme for online fællesskabet er:

 • Hvordan sikres, at HR understøtter virksomhedens forretningsstrategi.
 • Hvordan skabes resultater i virksomhedens forretningsenheder.
 • Hvordan står du som HR-leder stærkt i den strategiske dialog med øverste ledelse og lederne i forretningsenhederne.
 • Hvordan opnår du og dit team større gennemslagskraft og bedre personlig interaktion i det daglige samarbejde med lederne i forretningen.
 • Hvordan kan du arbejde med trin-for-trin processerne til at udvikle en forretningsunderstøttende strategisk HR-funktion.
 • Masser indspark og refleksion til at arbejde med dit HR-lederskab.
 • Hvordan forstærkes HR-teamets evne til at levere proaktiv, kvalificeret og effektiv support til at øge organisationens evne til at præstere optimalt i forhold til virksomheden strategi og driftsmæssige mål.

Det betyder, at du kan bruge udviklingsforløbet til fx at:

 • Stå stærkere i den HR Chef rolle, du har, med fokus på større gennemslagskraft i forretningen.
 • Gøre dig klar til at skifte fra en HR-lederrolle til en anden HR-rolle med fokus på dit bidrag til virksomheden.
 • Planlægge og gennemføre et udviklingsforløb for HR-teamet til at indgå i et stærkt Forretningsdrevet HR makkerskab med virksomhedens forretningsenheder.

Når du er med i online fællesskabet, får du løbende inspiration og heads-up på din proces fra mig og de andre deltagere på forløbet.

Måske har du været med nogle af mine grupper på LinkedIn, hvor jeg gennem flere år har delt faglig inspiration fra mig selv,  eksperter og HR-meningsdannere i Danmark og udlandet.

Denne service med at screene og udvælge artikler og materiale, som understøtter den Forretningsdrevet HR tankegang, har jeg nu dedikeret til deltagere på mine online udviklingsforløb, som modtager hyppige updates i den lukkede, eksklusive Facebook gruppe for HR Chefer.

Den lukkede gruppe drives af mig, og er et sted, hvor du kan modtage og give støtte, inspiration, afprøve og udveksle idéer med de andre deltagere. Du er selvfølgelig velkommen til at trække på mig ved at stille spørgsmål i gruppen lige så tosset, som du orker.

Mit håb er, at deltagerne på forløbet får etableret et stærkt fællesskab med samme referenceramme. Et fællesskab som kan være starten på et stærkt sammenhold til personlig og faglig sparring fremover, hvad enten det foregår online eller i mindre grupper, der mødes live.
.

Du kan også vælge et HR Chef sparringsforløb med strategisk Forretningsdrevet HR rådgivning

 • Anne-Birgitte Albrectsen, Ambassador and Under-Secretary for HR and Finance, Ministry of Foreign Affairs Denmark
  Gitte provided first class leadership coaching with the specific aim to help my leadership team create a path for significant and value added HR Transformation. She brought both knowledge and knowhow to the relationship and helped us set high ambitions based on practical approaches to implementation. We innovated together and achieved results, which our clients value. I recommend Gitte to any leader who wants more from HR and other corporate services.
  Anne-Birgitte Albrectsen, Ambassador and Under-Secretary for HR and Finance, Ministry of Foreign Affairs Denmark

Dette forløb er for dig, der vil have mig som din personlige sparringspartner for dig selv som HR-leder, som rådgiver og inspirator til, hvordan du selv kan gennemføre et udviklingsforløb for dit HR-team, eller som faglig og forretningsmæssig støtte ved udvikling og eksekvering af en HR-strategi.

Jeg ved, hvor udfordrende, og til tider hvor ensomt, det kan være i rollen som virksomhedens HR-ansvarlige. Min intention som din sparringspartner er at hjælpe dig til størst mulig succes i din rolle som HR Chef.

Med mig som din personlige sparringspartner kan du dele dine overvejelser, ambitioner, tvivl, udfordringer og vilde idéer. Jeg dele gerne mine egne læringspunkter, refleksioner og redskaber, hvor det er relevant og kan inspirere og hjælpe dig med det, du gerne vil opnå og har brug for.

Med mig som din sparringspartner får du Forretningsdrevet HR rådgivning og sparring, som du (let) kan omsætte til handling for dig selv og dit team og dermed skabe nye resultater.

I et individuelt udviklingsforløb får du adgang til mere end 30 års erfaring som leder af enheder i farmaceutisk produktion, som HR ansvarlig i markante virksomheder og som selvstændig Forretningsdrevet HR Rådgiver for HR ledere, der ønsker udvikling af strategisk og forretningsunderstøttende HR i private og offentlige virksomheder.

Jeg henter inspiration fra mange forskellige kilder og inspiratorer, som jeg gerne giver videre til dig, hvor det passer til dig og til din måde at se livet på, gribe muligheder og lære af udfordringer.

Med afsæt i dine udfordringer, ønsker og ambitioner finder vi sammen en god vej frem ved at bringe vores fælles erfaringer i spil til nye indsigter, så du og din virksomhed hurtigt mærker fremskridt og opnår nye resultater.

Din sparringspartner, coach & livline

Uanset om du har brug for sparring, rådgivning eller en mentor, hvis du er ny rollen som HR Chef, så bringer jeg mig selv i spil i vores samtaler, hvor det giver værdi for dig og din situation.

Jeg vil derfor ikke blot lytte og coache dig, men udfordre og give min mening tilkende, hvor det er relevant og kan hjælpe dig i den retning, du har har brug for.

I vores sessioner kan vi trække på erfaringer fra min karriere, mit liv, mit netværk og min solide Forretningsdrevet HR værktøjskasse.

Hos mig får du personlig og faglig sparring på de strategiske udfordringer, der lander hos dig og på de overvejelser, du bakser med.

Du får mig som din livline og personlige makker gennem hele dit personlige sparringsforløb, hvor du kan trække på mig, fx når

 • det spidser til
 • du møder særlige udfordringer
 • du står alene og føler dig presset
 • du har ambitioner, men ikke bliver hørt
 • du skal gribe muligheder
 • du skal foretage bevidste valg
 • generelt i situationer, hvor det er godt at have adgang til solide erfaringer og én at vende mulighederne med
 • Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH
  I mit nuværende job har jeg den spændende mulighed, at jeg kan opbygge mit HR-team og en HR indsats med den grundlæggende præmis, at HR skal skabe værdi for forretningen og understøtte forretningsstrategien. Samarbejdet med Gitte Mandrup som coach på sidelinjen skaber utrolig stor værdi i forhold til at holde fast i kernen af, hvad der er vigtigt i et forretningsmiljø, hvor man historisk har set HR som en personaleafdeling og dermed ubevidst, og bevidst, trækker HR i en anden retning. På trods af, at jeg er bosat i Hamburg, har vi effektivt haft sparringssessioner via Skype og et enkelt face2face møde. Gittes nye bog og online materiale rammer spot on på den udvikling, jeg har sat i gang, og sammen med sparringen danner det grundlag for workshops med HR teamet. Det eneste, jeg mangler, er en oversættelse af bogen til engelsk, så mit team også kan læse den.
  Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH

Praktik for HR Chef sparringsforløb

Du får adgang til alle herlighederne i e-learning materialet, straks efter vi har indgået aftale om et 12 måneders sparringsforløb.

10 timers sparring med stor fleksibiliet - som det passer dig bedst

I udgangspunktet taler vi sammen via Skype eller telefon, og du vælger selv den frekvens, der passer dig og din situation i løbet af de 12 måneder.

Det kan være, at du vælger at bruge 10 sparringsessioner á en times varighed, men du er også velkommen til at slå nogle af timerne sammen, eller dele dem op i halve timer eller halve dage.

Det kan også være, at du er mere til mini-Skype/telefon sessioner á 20 minutters varighed, som en opfølgende samtale hver 2.-3. uge til at bevare fokus og nå dine mål, og hvor du kan få sparring, inspiration, udfordring og støtte.

Den første session bør dog helst ske i løbet af de første par uger, efter du har tilmeldt dig, så du kan komme godt i gang med dit udviklingsforløb. Det er vigtigt, at vi får en fælles kalibrering på, hvad du har brug for og gerne vil opnå, så jeg ved, hvordan jeg bedst kan støtte og udfordre dig som din sparringspartner - og måske som din livline i kritiske situationer.

Det kan fint være, at de første 2-3 sessioner foregår med få ugers mellemrum, hvorefter du selv arbejder videre med e-learningmodulerne, og vi derefter først følger op et par måneder efter. Hvis du er ny i din HR Chef rolle, har du måske brug for et sparringsforløb med regelmæssige sessioner fx hver måned.

Vi gør det, som passer bedst til dit behov og det, du har brug for gennem forløbet.

Det afgør vi sammen, når vi sammen bliver skarpe på, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

Foruden 10 timers sparring, som vil forstærke dit HR Chef udviklingsforløb,

får du selvfølgelig også alle EKSTRA's og BONUSSER

 • Jeg været rundt omkring i dit univers, og jeg synes, at dit site et enkelt, overskueligt, anvendeligt og let tilgængeligt. Når man først er kommet ind, opdager man hurtigt, hvad og hvor meget du har at tilbyde. Egentlig er sitet jo en forlængelse, og en super god og værdiskabende forlængelse, af de services, som du leverer som konsulent, og det tror jeg både er en fordel og en udfordring. For det man gerne vil have er dig. Den faglige sparring, du kan tilbyde, dine skarpe betragtninger, coaching omkring faglige udfordringer etc. Men på dit site får man netop ”dig” – forstået på den måde, at man får adgang til dine råd som erfaren HR direktør, din sparring med erhvervsledere, din erfaring med og adgang til dit nationale og internationale netværk af HR faglighed.
  Udtalelse fra HR-leder, jeg samarbejdede med ifm udvikling af HR Business Partner team

Svar på spørgsmål, jeg oftes får

Hvad er et online udviklingsforløb?

Kursusmaterialet består af moduler med materiale, videoer, lydfiler og arbejdsark, som er samlet overskueligt og gjort klar til dig online på en lukket platform. Du kan dermed få direkte adgang til hele materialet, når og hvor det passer dig. Du kan sidde på arbejdet, derhjemme, ved skrivebordet eller i fred og ro i et mødelokale eller på dit yndlingssted. I samme sekund, du har købt adgang til kurset, kan du downloade alle lydfiler og arbejdsark til din computer, og så er du i gang. Du kan også vælge at arbejde online, uden at downloade materialet, mens du har internetadgang. Eller du kan vælge at lytte og lære, mens du er på farten.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er så IT minded, eller jeg har spørgsmål?

Bare rolig. For det første er forløbet opbygget i moduler på en lækker platform, som er meget intuitiv og let at gå til. For det andet, kan du fx se, hvordan du downloader lydfiler til din smartphone, når du først er logget ind. For det tredje – og måske vigtigst - så kan du altid skrive til mig, hvis der er noget, der driller. Jeg gør altid mit bedste for at hjælpe dig så hurtigt og så godt, jeg kan. Som deltager på mine online forløb, behøver du hverken at føle dig alene eller overladt til dig selv, efter du har købt adgang. Jeg er lige her.

Hvor længe har jeg adgang til materialet?

Du har online adgang til al materialet i 12 måneder gældende fra den dag, du får adgang. Downloads er dine for evigt, så du kan tage det med ro og brug al den tid, du har behov for, når og hvor det passer ind i din travle hverdag. Og du kan se og gense modulerne online, når og lige så tit, du vil i løbet af de 12 måneder – og du kan arbejde med det downloadede materiale offline lige så længe, du orker. Efter de 12 måneder får du mulighed for at fortsætte med at abonnere på materialet, som løbende bliver opdateret.

Hvor meget tid skal jeg bruge - og skal jeg tage modulerne i rækkefølge?

Det er meget forskelligt, hvor meget tid deltagerne bruger på forløbet. Nogle går målrettet til værks og arbejder med modulerne fra start til slut. Andre dykker ned i de temaer og redskaber, som passer til deres udfordringer nu og her. Det er en af grundene til, at du får en indledende sparringssession med mig, hvor jeg guider dig gennem materialet med forslag til, hvordan du kan gribe forløbet an med afsæt i dine behov. Du behøver nemlig ingenlunde at tage modulerne fra en ende af.

En af fordelene ved, at du har online adgang, er at du kan hoppe frem og tilbage i materialet lige så tosset, som du vil. Du skal på intet tidspunkt sidde klar ved computeren på bestemte tidspunkter, og du kan deltage uanset, hvor du er og på alle tider af døgnet. Nogle HR Chefer bruger materialet som et opslagsværk efterhånden, som der opstår specifikke situationer eller behov.


.

Fordelen ved at have adgang til min online platform er, at du kan tilgå materialet når og hvor, det passer dig. Du kan gå tilbage til materialet, lige så tosset du vil.

Du kan downloade lydfiler, så du kan lytte og lære, mens du er på farten, på vej til arbejde, på rejse, i sommerhuset eller på din yndlings cafe. Du kan selvfølgelig også arbejde på kontoret i din virksomhed.

Der er mange deltagere, der har flere sites at supportere, som er spredt i ind- og udland. Flere af dem bruger transport- og rejsetid til at lytte og fokusere på deres udvikling.

Nogle foretrækker at afsætte fast tid til udvikling, andre vælger en mere ad hoc tilgang. Det er helt op til dig, din tid og dit temperament.

Jeg gør mig umage med at hjælpe dig, så du opnår størst muligt udbytte af dit udviklingsforløb. Selvom det er et online forløb, kan du altid få fat i mig.


Alt dette får du, lige så snart du logger ind

 • Adgang til en lækker online læringsplatform i et lukket miljø

  Du modtager en velkomstmail og en mail med dit personlige log-in til kurset, så du kan komme i gang med det samme. Hvis noget driller undervejs, tager du bare fat i mig, så hjælper jeg dig, så hurtigt jeg kan.

 • Videoer med læring & instruktion

  På 28 videoer deler jeg - hudløst ærlig og uden filter - observationer og læringspunkter - på godt og ondt - fra min Forretningsdrevet HR rejse sammen med masser af cases, som jeg giver videre til dig til inspiration og relevant implementering i din kontekst. Du får præsenteret nogle af de sejeste øvelser, som har skabt udvikling og resultater for hundredvis af HR-professionelle, som jeg har arbejdet med siden 2007. Du hører om mine egne ups & downs som HR-ansvarlig og som rådgiver for HR Chefer, som jeg ved, at du vil lære af. Du får også videoer med andre trendsettere og inspiratorer.

 • Lydfiler, så du kan lytte & lære, når du er på farten

  Formlen for Forretningsdrevet HR + Perfekt Partnerskab giver dig 18 timers læring, du kan lytte til med opdaterede kommentarer, og stærkt suppleret med tilhørende artikler, materiale og øvelser til refleksion og implementering. Du kan downloade lydfiler - også fra videoerne - på din smartphone, så du kan lytte og lære, mens du er på farten. Og du kan lytte til Forretningsdrevet HR læring igen og igen. Du får vejledning til at få det hele til at spille. Alle lydfiler er dine for altid.

 • Proces- og arbejdsark til forankring af din egen læring og til udvikling af dit HR-team

  Når du lander ved din base igen, kan du let samle op på det, du har hørt med online adgang til supplerende materiale og arbejdsark, så du kan samle dine refleksioner til videre handling. Udførlige arbejdspapirer, tjeklister, vejledninger og anvisninger til hvert eneste modul. Lige til at downloade og printe ud. Alle downloads er dine for altid.

 • Frihed til at blive inspireret og forberede udvikling af HR-funktionen, når det passer dig

  På din computer. På din smartphone. På din tablet. På din yndlingsplads - hjemme, på arbejdet eller på farten. Du skal bare have internetadgang. Med et online udviklingsforløb har du frihed til at lære, når det passer ind i dine øvrige planer. Uden at gå glip af andre vigtige opgaver eller gøremål.

 • Acceleration af din egen og ikke mindst dit teams Forretningsdrevet HR udvikling

  Med afsæt i dine og virksomhedens HR-ambitioner og udfordringer, i dit HR-team, i din HR-rolle og dit udgangspunkt, vil du accelerere såvel din egen som dit teams udvikling og få suppleret jeres HR-faglighed med et solidt Forretningsdrevet HR fundament. DET LOVER JEG DIG - hvis du altså implementerer de råd og redskaber, du får i materialet. Jeg følger dig undervejs i forløbet, så jeg kan hjælpe dig med at holde fokus på udviklingsprocessen – hvis du altså får brug det.

 • Adgang til solid værktøjskasse, som er opbygget og forfinet gennem mere end 30 års erhvervserfaring i krydsfeltet mellem HR, ledelse og forretning

  Du får råd og redskaber til at praktisere Forretningsdrevet HR, baseret på mere end 30 års erhvervserfaring som linjeleder i Novo Nordisk, HR-ansvarlig på Det Kongelige Teater og TV2 og Forretningsdrevet HR Rådgiver i store private og offentlige virksomheder i hele landet siden 2007. Men du får også personlige indsigter, erfaringer og greb til at passe på dig selv og til at indgå i stærkt partnerskab med top- og linjeledelse.

 • Invitation til eksklusiv, lukket Facebookgruppe med spændende updates

  Online fællesskab med mulighed for dialog og erfaringsudveksling med mig og andre HR ledere gennem hele forløbet, foruden gratis service, hvor jeg screener, udvælger og deler artikler og materiale, som understøtter den Forretningsdrevet HR tankegang.

 • Alle EKSTRA's og BONUSSER

Vil du have adgang til HR Chef udviklingsforløb med eller uden rådgivning og sparring?

HR Chef udviklingsforløb som fleksibelt & målrettet selvstudium


Du får

 • 12 mdr adgang til HR Chef værktøjskasse
 • 30 minuttes sparring
 • online fællesskab & løbende updates

EKSTRA

 • Introduktion til Forretningsdrevet HR
 • Perfekt Partnerskab
 • Formlen for Forretningsdrevet HR

BONUS

 • HR Udefra og Ind
 • The Leadership Capital Index

Værdi alt: 16.750 kr


Investering i udvikling

Kr. 12.700 ekskl. moms

Ja tak, giv mig adgang til HR Chef værktøjskassen med det samme

HR Chef forløb med sparring & Forretningsdrevet HR rådgivning


Du får

 • 12 mdr adgang til HR Chef værktøjskasse
 • 30 minuttes sparring
 • online fællesskab & løbende updates
 • 10 timers sparring

EKSTRA

 • Introduktion til Forretningsdrevet HR
 • Perfekt Partnerskab
 • Formlen for Forretningsdrevet HR

BONUS

 • HR Udefra og Ind
 • The Leadership Capital Index

Værdi i alt: 34.750 kr


Investering i udvikling

Kr. 28.700 ekskl. moms

Lad mig komme igang med sparring og udvikling i parløb med Gitte

Overvejer du udvikling af dit HR Team?

Gør som Dagrofa, Novo Nordisk, Haldor Topsøe, Danske Bank,
Forsvarsakademiet, et par kommuner og et forsyningsselskab.

Brug e-learning modulerne til et fælles udviklingsforløb for hele HR teamet.

Se hvordan du selv kan drive en udviklingsproces for dit HR team

HR Chef - 4 fleksible udviklingsforløb