Kære HR Chef

Kan du mon genkende nogle af de udfordringer, jeg taler om i denne video?

 

HR Chefer har typisk en eller flere af disse udfordringer

Kan du mon genkende (noget af) dette?

 

 • Dit HR-team leverer ikke det, du ønsker eller det, som forretningen har brug for.
 • Du vil gerne positionere HR-funktionen som en resultatskabende forretningspartner med ny retning for virksomhedens HR-indsats – men du er i tvivl om hvordan?
 • Du bliver presset af virksomhedens øverste ledelse til arbejde mere strategisk med HR og bidrage mere synligt til forretningen.
 • Du skal udarbejde en ny HR-strategi, men mangler greb til at gøre den forretningsunderstøttende.
 • Du bøvler med at sikre topledelsens- og forretningens buy-in til det, du gerne vil med HR-funktionen og med virksomhedens HR-fokus.
 • Du overvejer at implementere – eller retænke – en HR Business Partner model.
 • Du bliver udfordret på dit HR-lederskab; af topledelsen, af dit team, af meningsdannere i organisationen.
 • Du har mulighed for at tage dig selv og HR til det næste niveau i virksomheden, men du har brug for indspark til at gøre det, der er rigtig for dig, for virksomheden og for HR.

Selvom jeg ikke kender dig endnu, kender jeg med næsten 100% sikkerhed til de udfordringer eller til det, du gerne vil opnå i din rolle som HR Chef og leder for dit HR-hold.

(Også selvom du måske ikke lige kan genkende de typiske udfordringer, jeg har listet her.)

Jeg har nemlig gået vejen selv som HR-ansvarlig, og siden 2007 har jeg fulgtes med mange HR Chefer i tæt parløb som rådgiver og sparringspartner.

 • Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH
  I mit nuværende job har jeg den spændende mulighed, at jeg kan opbygge mit HR-team og en HR indsats med den grundlæggende præmis, at HR skal skabe værdi for forretningen og understøtte forretningsstrategien. Samarbejdet med Gitte Mandrup som coach på sidelinjen skaber utrolig stor værdi i forhold til at holde fast i kernen af, hvad der er vigtigt i et forretningsmiljø, hvor man historisk har set HR som en personaleafdeling og dermed ubevidst, og bevidst, trækker HR i en anden retning. På trods af, at jeg er bosat i Hamburg, har vi effektivt haft sparringssessioner via Skype og et enkelt face2face møde. Gittes nye bog og online materiale rammer spot on på den udvikling, jeg har sat i gang, og sammen med sparringen danner det grundlag for workshops med HR teamet.
  Lene Kruse, Global HR Director, Ohly GmbH

Er du klar til at blive en Forretningsdrevet HR Chef & stærk HR-leder for dit team?

Din virksomheds investering i et 12 måneders sparrings- og udviklingsforløb for dig
med fokus på en resultatskabende Forretningsdrevet HR funktion er 26.500 kr ex moms.

Ja tak, Lad mig straks komme i gang - det kan kun gå for langsomt!

Hvad siger du til mine antagelser om dig i rollen som HR Chef?

 

Med afsæt i mine erfaringer og Forretningsdrevet HR tilgang har jeg følgende antagelser om, hvad du er optaget af i din rolle som HR-leder og HR-ansvarlig i din virksomhed:

Dit vigtigste fokus er selvfølgelig, hvordan hele dit HR-hold bidrager bedst muligt til at håndtere udfordringer i virksomhedens forretning som helhed og i de enkelte forretningsenheder.

Udgangspunktet for dit HR-lederskab er derfor dit vedholdende fokus på, hvordan HR-strategien og HR-funktionens leverancer og organisering passer til forretningens resultatkrav, rytme og udfordringer.

Du er opmærksom på, at styrken på de indre linjer i HR-funktionen er fundamentet for, at HR bidrager succesfuldt til virksomheden.

Derfor skal du som HR-leder vise retning, skabe rammer og råderum til at nå ambitiøse mål og levere varen, samtidig med at den fulde HR-kapacitet bringes i spil, klogt.

Det kan være, at mine antagelser ikke holder stik netop i din situation?

Det kan være, at antagelserne er ønsketænkning for dig at fokusere på, men at din travle hverdag med brandslukningsopgaver gør, at du ikke har tid til at prioritere, som jeg lige har beskrevet?

Hvis du gerne vil lave om på den prioritering, så er et sparrings- og udviklingsforløb sammen med mig det helt rigtige for dig.

 • Anne-Birgitte Albrectsen, Ambassador and Under-Secretary for HR and Finance, Ministry of Foreign Affairs Denmark
  Gitte provided first class leadership coaching with the specific aim to help my leadership team create a path for significant and value added HR Transformation. She brought both knowledge and knowhow to the relationship and helped us set high ambitions based on practical approaches to implementation. We innovated together and achieved results, which our clients value. I recommend Gitte to any leader who wants more from HR and other corporate services.
  Anne-Birgitte Albrectsen, Ambassador and Under-Secretary for HR and Finance, Ministry of Foreign Affairs Denmark

Mange og store krav til dig som HR Chef

 

Det kan være udfordrende at være HR Chef, og man kan føle sig lidt alene eller presset fra flere fronter samtidig. Jeg ved det, for jeg har prøvet det selv som HR-ansvarlig i markante virksomheder med markante ledere.

Som HR-leder skal du med stort overblik og overskud kunne spille på virksomhedens forskellige baner:

 • Du skal sikre den rigtige retning for og tolkning af HR i virksomheden - i alle situationer...
 • Øverste ledelse stiller krav om en strategisk HR-indsats, der bidrager til forretningens fremdrift og forretningsmæssige resultater.
 • Du skal fremstå stærk og målrettet både opad og nedad, og måske også i forhold til sidestillede kollegaer.
 • Du skal på én gang være partner til og med ledelsen.
 • Du skal agere som holdspiller, der både giver kvalificeret modspil og spiller ind, klogt og proaktivt.
 • Og til tider skal du være spilfordeler.

Som HR-leder kommer mange til dig med problemstillinger og udfordringer, de bøvler med og skal have løst. Sådan skal det jo være.

Men hvor går du lige hen, hvis du har noget, du bøvler med?

Hvor kan (eller tør) du vise svaghed?

Hvor kan du bede om hjælp?

Personligt sparringsforløb med strategisk Forretningsdrevet HR rådgivning

Min intention som din sparringspartner er at hjælpe dig til størst mulig succes i din rolle som HR Chef 

Jeg ved, hvor udfordrende, og til tider hvor ensomt, det kan være i rollen som virksomhedens HR-ansvarlige. Selvfølgelig er det langt fra sådan hele tiden, men i mange udfordrende situationer står man ret alene som HR-leder.

Det gætter jeg på, at du også kender til?

Med mig som din personlige sparringspartner kan du dele dine overvejelser, ambitioner, tvivl, udfordringer og vilde idéer.

Jeg bringer mine egne læringspunkter, refleksioner og redskaber i spil, hvor det er relevant og kan inspirere og hjælpe dig med det, du gerne vil opnå og har brug for.

Med mig som din sparringspartner får du Forretningsdrevet HR rådgivning og sparring, som du (let) kan omsætte til handling for dig selv og dit team og dermed skabe nye resultater.

Med afsæt i dine udfordringer, ønsker og ambitioner finder vi sammen en god vej frem ved at bringe vores fælles erfaringer i spil til nye indsigter, så du og din virksomhed hurtigt mærker fremskridt og opnår nye resultater.

Jeg hjælper dig med at blive en Forretningsdrevet HR Chef, strategisk sparringspartner for ledelsen og en stærk HR-leder for dit HR-hold.

 • Gitte Hemmingsen, Vice President, Global HR, Siteimprove
  Mit coachingforløb med Gitte har haft en vigtig betydning for min udvikling i rollen som HR Director i Siteimprove. Hun forstår at zoome ind på det essentielle i sagens kerne og får mig både op i helikopteren og gir mig et nyt perspektiv, samtidig med at jeg altid går fra møderne med konkrete input jeg kan handle på. Et stort plus ved Gitte’s tilgang er at hun ikke kun har coachet mig, men også skubbet og udfordret og ikke mindst delt ud af gode råd fra hendes lange karriere inden for HR-området.
  Gitte Hemmingsen, Vice President, Global HR, Siteimprove

Skal jeg også hjælpe dig med at blive en Forretningsdrevet HR Chef, strategisk sparringspartner for ledelsen og en stærk HR-leder for dit HR-hold?

Du får også adgang til HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse

HR Chefens værktøjskasse giver dig trin-for-trin processer til at håndtere nedenstående indsatsområder, med afsæt i en stærk positionering af HR som Forretningsdrevet HR funktion og udvikling af et kompetent HR-team.

Som HR Chef og HR-leder har du et vågent øje for, at du og dit HR team holder jer skarpe på retningen for virksomhedens samlede HR indsats, så I hele tiden udvikler jer for at kunne imødekomme de forretningsmæssige udfordringer på kort og lang sigt.

Det betyder, at du skal sikre

 • at HR-funktionen er på forkant med virksomhedens udvikling
 • at HR-leverancerne er pålidelige og i den nødvendige kvalitet
 • at den fulde HR-kapacitet foldes ud i HR-teamet, så HR bidrager og leverer optimalt
 • udvikling og fastholdelse af HR-talenter
 • at dit samspil med øverste ledelse og andre vigtige interessenter fungerer godt

 

.

 

Du får procesbeskrivelser og redskaber til at arbejde med:

Virksomhedens strategiske HR-indsats
Virksomhedens HR-funktion
 Forretningsdrevet HR udvikling af dit HR-hold
Dig i din rolle som HR Chef overfor virksomhedens ledelse og organisation
Dig i din rolle som leder for dit HR-team

 

Du kan også anvende materialet i HR Chef værktøjskassen som en drejebog til gennemføre et review på virksomhedens HR-funktion, HR’s rolle og HR’s samspil med forretningen.

 • Søren Juhl Rantorp, Director HR & Business Process Excellence om vores samarbejde i Postnord
  Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde med Gittes Mandrup flere gange, og hver gang bliver jeg klogere på drive Forretningsdrevet HR, både på det personlige plan og det at flytte en hel HR-organisation i den rigtige retning. Det er ikke en let øvelse, men det giver bare så meget igen, når man først er kommet i gang. Gitte's HR Chef værktøjskasse giver stor værdi for dem, der gerne vil flytte sig selv og sin HR-organisation til at tænke forretning og kunder, så HR bliver en troværdig og værdiskabende funktion for hele virksomheden. Det er vigtigt at tage sig tiden til at arbejde med refleksionsspørgsmål og handlingsplaner, da det er her, din viden bliver samlet, og du kan eksekvere Forretningsdrevet HR – også for resten af din afdeling. God fornøjelse. Du vil ikke fortryde det –ej heller resten af din organisation.
  Søren Juhl Rantorp, Director HR & Business Process Excellence om vores samarbejde i Postnord

HR Chefens Forretningsdrevet HR værktøjskasse er spækket med inspiration og redskaber, der hjælper dig til at få:

 • Udvidet din forståelse af HR's rolle som forretningens partner

  Når vi taler om HR som forretningens partner, kommer vi ikke udenom, at selve jobrollen som HR Business Partner findes i mange forskellige variationer fra virksomhed til virksomhed – og at rollen er i stadig udvikling. Vi ser på typisk fordeling af fokus og roller for HR-konsulenter og HR Business Partnere, og vi kommer rundt om typiske faldgruber for HR med betydning HR chance for at få succes i samarbejdet med lederne i forretningen. Vi ser på udvikling af HR Business Partner rollen gennem tiden og på betydningen af at være strategisk og resultatskabende HR Business Partner.

 • Styrket din forretningsforståelse og evne til at koble HR og forretning

  Vi ser på, hvordan HR bliver skarp til at skabe en værdiskabende sammenhæng mellem de ydelser, tiltag, processer og programmer, som HR kommer med til forretningsenhederne. Du får en Forretningsdrevet HR værktøjskasse med redskaber til at forstå og arbejde med virksomhedens forretning, strategi og kritiske nøgletal. Du får inspiration til at udarbejde en business case for større projekter og til at præsentere dine projektforslag. Du får også forskellige spørgerammer til, hvordan du og dit HR-team stiller de rigtige spørgsmål i forretningen, og hvordan I bruger svarene klogt.

 • Nye indsigter til at opbygge et gensidigt makkerskab med top- og linjeledelse

  Vi ser på faktorer, der spiller ind, for at du og dit HR-hold kan have et effektivt og gensidigt samarbejde med såvel øverste ledelse som linjeledelse. Vi ser på integritet, og på vigtigheden af at trives i sin HR-rolle og i samspillet med virksomhedens ledere. Det handler blandt andet om modet til at holde fast i sig selv. Jeg giver dig hudløst ærlige læringspunkter på godt og på ondt i håb om, at du undgår at gå ud over dine egne grænser, som jeg har prøvet, da jeg var HR-ansvarlig. Vi ser på ideen om komplementær handlekraft mellem HR og forretningen, og hvordan du opnår eller fastholder en plads som ligeværdig spiller på ledelse-holdet. Du får redskaber til, hvordan du og dit team bruger kræfterne klogest, når I bidrager til lederne og til virksomheden.

 • Fokus på virksomhedens HR-indsatser og behov for organisatorisk performance

  Vi ser på HR-leverancer, HR-strategi, retning og rammer for HR-funktionen. Uanset, hvilke udfordringer, potentiale eller muligheder, vi vil arbejde med internt i HR, så skal virksomhedens nødvendige HR-indsats i organisationen altid være omdrejningspunktet for HR’s prioriteringer; dvs den Forretningsdrevet HR indsats, som skal sikre organisatorisk performance, der er nødvendig for virksomhedens drift og fremdrift. Vi kommer rundt om betydningen af virksomhedens HR- indsats som drift og administration af faste HR-processer og udarbejdelse af HR-strategi, eller nærmere strategi for organisationen.

 • Overblik over elementer i fundamentet for et effektivt og Forretningsdrevet HR team

  Vi sætter fokus på dit HR-team (som måske trænger til at blive opkvalificeret og spille bedre sammen). For HR’s interne kunder i organisation og linjeledelse er det i princippet ret ligegyldigt hvilke stillingsbetegnelser, HR har, og hvordan HR er organiseret. HR SKAL BARE VIRKE! For at de rette HR-løsninger bliver leveret af HR-professionelle med rette kompetencer – til tiden – gælder det om at bringe den samlede HR-kapacitet i spil bedst muligt. Vi ser på udvikling af HR-roller og HR-kompetencer – inklusiv nødvendige personlige kvaliteter – og vi ser på, hvordan dit HR-team bedst muligt spiller hinanden gode som et team (i stedet for at agere som en flok HR-individualister, der ikke bruger teamets samlede kapacitet optimalt).

 • Trin-for-trin drejebog til udviklingsproces for virksomhedens HR-funktion i sin helhed

  Vi starter med at se på business casen for udvikling af HR. Hvorfor er det nødvendigt at udvikle HR-funktionen, og hvilken effekt skal det have for virksomheden. Vi gennemgår en case for en virksomhed, der vil re-strukturere HR-afdelingen. Du får en udførlig drejebog for at arbejde med fælles mindset i HR og udvikling af virksomhedens HR-ambition med tilhørende funktionsbeskrivelse. Herefter ser vi på vigtigheden af ledelsen buy-in til udviklingen af HR. Vi ser også på behovet for nye kompetencer, træning, kvalificering, implementering og forankring for, at HR transformationsprocessen skal lykkes. Det hele følges op af overvejelser omkring kommunikation og positionering af HR.

 • Styrket din rolle som HR-leder og spiller sammen med øverste ledelse

  Du får indspark til kalibrering af dig selv i rollen som HR Chef med afsæt i kendetegn for en stærk og en for en svag HR Chef. Vi ser på din rolle som HR-leder, dvs dit HR-lederskab med en HR-faglig indfaldsvinkel og dit lederskab for dine medarbejdere. Hvorfor skulle dine medarbejdere have lyst til at have dig som ders (HR)leder? Vi ser også på din rolle som virksomhedens HR-ansvarlig og som spiller i øverste ledelse (uanset om du er med i toplederteamet eller ej). Hvad vil du stå for og kendes for som HR Chef?

 • Jeg været rundt omkring i dit univers, og jeg synes, at dit site et enkelt, overskueligt, anvendeligt og let tilgængeligt. Når man først er kommet ind, opdager man hurtigt, hvad og hvor meget du har at tilbyde. Egentlig er sitet jo en forlængelse, og en super god og værdiskabende forlængelse, af de services, som du leverer som konsulent, og det tror jeg både er en fordel og en udfordring. For det man gerne vil have er dig. Den faglige sparring, du kan tilbyde, dine skarpe betragtninger, coaching omkring faglige udfordringer etc. Men på dit site får man netop ”dig” – forstået på den måde, at man får adgang til dine råd som erfaren HR direktør, din sparring med erhvervsledere, din erfaring med og adgang til dit nationale og internationale netværk af HR faglighed.
  Udtalelse fra HR-leder, jeg samarbejdede med ifm udvikling af HR Business Partner team

Er du klar til solid sparring og til at gå ombord i HR Chef værktøjskassen?

Din virksomheds investering i et 12 måneders sparrings- og udviklingsforløb for dig
med fokus på en resultatskabende Forretningsdrevet HR funktion er 26.500 kr ex moms.

JA tak til både solid sparring og HR Chef værktøjskasse

Alt dette får du med EKSTRA


Ekstra 1

Du får også adgang til den populære HR-bog Perfekt Partnerskab som lydbog med supplerende materialer.

Lyt til bogens forord af tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater, Michael Christiansen.


Ekstra 2

Du får også adgang online kurset Grundlæggende Forretningsdrevet HR.

Hør hvordan min indflyvning til Forretningsdrevet HR Partnerskab startede i et laboratorium ved Novo Nordisk i 1985.


Ekstra 3

Du får også adgang til min nye bog Formlen for Forretningsdrevet HR som lydbog.

Lyt til en af bogens mange lærerige cases om en rigtig møgsag for HR og 4 fejl, du for alt i verden ikke må begå.

.
.
Lyt til Perfekt Partnerskab med Gitte Mandrup

.
.
.

.

Foruden alle EKSTRA's får du også to værdiskabende BONUSSER


BONUS 1

Du får Dave Ulrich's bog HR Udefra og Ind som eBog.

I bogen lærer du om HR helt udefra og ind med afsæt i virksomhedens eksterne kontekst og masser af eksempler på HR-processer med involvering af kunder og andre eksterne interessenter.

Foruden at lære om 6 vigtige HR-kompetencer, får du også trin-for-trin proces for gennemførsel af organisatorisk audit mm.


BONUS 2

Du får Dave Ulrich's bog The Leadership Capital Index som som eBog.

Efter min mening er dette den hidtil bedste bog, som Dave Ulrich har skrevet. Hvis du tager bogens indhold og pointer og spejler dem i virksomhedens HR-indsats, er du tæt på at levere Forretningsdrevet HR i sin ypperste form.

Jeg ville ønske, at ALLE HR-professionelle ville bringe bogens budskaber i spil i deres HR-arbejde.

.

.

Alt dette får du, lige så snart du logger ind

 • Adgang til en lækker online læringsplatform i et lukket miljø

  Du modtager en velkomstmail og en mail med dit personlige log-in til kurset, så du kan komme i gang med det samme. Hvis noget driller undervejs, tager du bare fat i mig, så hjælper jeg dig, så hurtigt jeg kan.

 • Videoer med læring & instruktion

  På 28 videoer deler jeg - hudløst ærlig og uden filter - observationer og læringspunkter - på godt og ondt - fra min Forretningsdrevet HR rejse sammen med masser af cases, som jeg giver videre til dig til inspiration og relevant implementering i din kontekst. Du får præsenteret nogle af de sejeste øvelser, som har skabt udvikling og resultater for hundredvis af HR-professionelle, som jeg har arbejdet med siden 2007. Du hører om mine egne ups & downs som HR-ansvarlig og som rådgiver for HR Chefer, som jeg ved, at du vil lære af. Du får også videoer med andre trendsettere og inspiratorer.

 • Lydfiler, så du kan lytte & lære, når du er på farten

  Formlen for Forretningsdrevet HR + Perfekt Partnerskab giver dig 18 timers læring, du kan lytte til med opdaterede kommentarer, og stærkt suppleret med tilhørende artikler, materiale og øvelser til refleksion og implementering. Du kan downloade lydfiler - også fra videoerne - på din smartphone, så du kan lytte og lære, mens du er på farten. Og du kan lytte til Forretningsdrevet HR læring igen og igen. Du får vejledning til at få det hele til at spille. Alle lydfiler er dine for altid.

 • Proces- og arbejdsark til forankring af din egen læring og til udvikling af dit HR-team

  Når du lander ved din base igen, kan du let samle op på det, du har hørt med online adgang til supplerende materiale og arbejdsark, så du kan samle dine refleksioner til videre handling. Udførlige arbejdspapirer, tjeklister, vejledninger og anvisninger til hvert eneste modul. Lige til at downloade og printe ud. Alle downloads er dine for altid.

 • Frihed til at blive inspireret og forberede udvikling af HR-funktionen, når det passer dig

  På din computer. På din smartphone. På din tablet. På din yndlingsplads - hjemme, på arbejdet eller på farten. Du skal bare have internetadgang. Med et online udviklingsforløb har du frihed til at lære, når det passer ind i dine øvrige planer. Uden at gå glip af andre vigtige opgaver eller gøremål.

 • Acceleration af din egen og ikke mindst dit teams Forretningsdrevet HR udvikling

  Med afsæt i dine og virksomhedens HR-ambitioner og udfordringer, i dit HR-team, i din HR-rolle og dit udgangspunkt, vil du accelerere såvel din egen som dit teams udvikling og få suppleret jeres HR-faglighed med et solidt Forretningsdrevet HR fundament. DET LOVER JEG DIG - hvis du altså implementerer de råd og redskaber, du får i materialet. Jeg følger dig undervejs i forløbet, så jeg kan hjælpe dig med at holde fokus på udviklingsprocessen – hvis du altså får brug det.

 • Adgang til solid værktøjskasse, som er opbygget og forfinet gennem mere end 30 års erhvervserfaring i krydsfeltet mellem HR, ledelse og forretning

  Du får råd og redskaber til at praktisere Forretningsdrevet HR, baseret på mere end 30 års erhvervserfaring som linjeleder i Novo Nordisk, HR-ansvarlig på Det Kongelige Teater og TV2 og Forretningsdrevet HR Rådgiver i store private og offentlige virksomheder i hele landet siden 2007. Men du får også personlige indsigter, erfaringer og greb til at passe på dig selv og til at indgå i stærkt partnerskab med top- og linjeledelse.

 • Alle EKSTRA's og BONUSSER

 • Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner
  Jeg har selv været i rollen som øverste HR-ansvarlig, hvor jeg har begået mine fejl og haft mine succeser. Som rådgiver og sparringspartner for HR Chefer har jeg masser af læringspunkter på godt og ondt, som jeg glæder mig til at dele med dig. Jeg vil gøre mig umage med at hjælpe dig til at opnå det, du ønsker som HR Chef. Siden 2007 har jeg gjort mit bedste for at være danske HR Chefer's foretrukne sparringspartner.
  Gitte Mandrup, Forretningsdrevet HR Rådgiver & Træner

Praktik for dit HR Chef sparrings- og udviklingsforløb

10 timers sparring med stor fleksibilitet - som det passer dig bedst

Du vælger selv den frekvens for vores sparringssessioner, som det passer dig og din situation i løbet af de 12 måneder.

Vi taler sammen via Skype, Facetime eller telefon.

Det kan være, at du vælger at bruge 10 sparringsessioner á en times varighed, men du er også velkommen til at slå nogle af timerne sammen, eller du kan dele dem op i halve timer, som det passer bedst til dit behov.

Vi gør det, som passer bedst til dit behov og det, du har brug for gennem hele forløbet.

Den første session bør dog helst ske i løbet af de første par uger, efter du har tilmeldt dig, så du kan komme godt i gang med dit udviklingsforløb.

Det er vigtigt, at vi får en fælles kalibrering på, hvad du har brug for og gerne vil opnå, så jeg ved, hvordan jeg bedst kan støtte og udfordre dig som din sparringspartner - og måske som din livline i kritiske situationer.

Det kan fint være, at de første 2-3 sessioner foregår med få ugers mellemrum, hvorefter du selv arbejder videre med læringsmodulerne i HR Chef værktøjskassen, og vi derefter først følger op et par måneder efter.

Hvis du er ny i din HR Chef rolle, har du måske brug for et sparringsforløb med regelmæssige sessioner fx hver måned.

Du kan bruge mig som din livline og personlige makker gennem hele dit sparrings- og udviklingsforløb

Måske har du brug for at trække på mig, når

 • det spidser til
 • du møder særlige udfordringer
 • du skal præsentere vigtige projekter for direktion eller bestyrelse
 • du står alene og føler dig presset
 • du har ambitioner, men ikke bliver hørt
 • du skal gribe muligheder
 • du skal foretage bevidste valg

Du får selvfølgelig adgang til alle bonusser og hele molevitten i HR Chef værktøjskassen, straks efter vi har indgået aftale om et 12 måneders sparrings- og udviklingsforløb.

Solid erhvervserfaring og anerkendt Forretningsdrevet HR ekspertise

Din sparringspartner gennem hele forløbet er mig, Gitte Mandrup.

Jeg brænder for at hjælpe danske HR-professionelle til at blive den resultatskabende samarbejdspartner, som virksomheden har brug for.

Jeg har over 30 års erhvervserfaring som linjeleder på Novo Nordisk, HR ansvarlig på Det Kongelige Teater og HR Direktør i TV2. I 2005 blev jeg udnævnt til Ridder af Dannebrog for min indsats med en omfattende udviklingsproces for organisationen på Det Kongelige Teater. Oprindeligt er jeg uddannet kemiingeniør og executive MBA.

Som Forretningsdrevet HR Rådgiver har jeg siden 2007 hjulpet 100-vis af HR-professionelle i private og offentlige virksomheder med at opnå den rette synlighed og arbejde strategisk og forretningsunderstøttende med virksomhedens HR-opgaver.

Jeg gør mig umage med at bidrage til danske HR profesionelle på HRBLOG.DK Jeg er lige ud af posen, uden så mange dikkedarer. Du får med garanti en sparringspartner, der gavmildt deler ud af erfaringer på godt og ondt. Jeg tør godt at stå ved, at jeg er en moden dame med meninger. Og så gør jeg en dyd ud af at gøre det komplekse mere simpelt med en god portion sund fornuft.

Det er super vigtigt for mig, at du får mest muligt ud af dit forløb. Derfor lover jeg dig så stor opmærksomhed gennem forløbet, som du orker at modtage.

Måske kender du til mine populære HR-bøger, Perfekt Partnerskab og Formlen for Forretningsdrevet HR. Eller Dave Ulrich's bøger HR Udefra og Ind og The Leadership Capital Index, som jeg har udgivet på dansk på eget forlag.


 

Jeg er klar til at give den max gas sammen med dig!

 

Er du klar til at blive en Forretningsdrevet HR Chef,
strategisk sparringspartner for ledelsen
og en stærk HR-leder for dit team?

Din virksomheds investering i et 12 måneders sparrings- og udviklingsforløb for dig
med fokus på en resultatskabende Forretningsdrevet HR funktion er 26.500 kr ex moms.

Ja tak, jeg er max klar til at tage fat sammen med Gitte

Bare spørg løs, hvis du har spørgsmål

Synes du, at HR Chef forløbet lyder som noget for dig, men du har spørgsmål?

Tøv ikke med at ringe til mig på 6067 7007 eller skrive til mig,
så du kan få svar på det, du har brug for at vide mere om.

Jeg er interesseret, men jeg har lige nogle spørgsmål